பாடல்கள்

#பிரபாகரன் பெயரைச் சொல்லி மீசையை முறுக்கு பாடல் ! #TamilsPrideLTTE #OurFreedomFightersLTTE #TamilsareLTTE #TamilsPridePrabhakaran

Posted on

பேசாமல் பேச வைப்பான் பிரபாகரன் பாடல்
பிரபாகரன் வழி நில்லு
தேசக்காற்றே தேகம் தழுவம்மா பாடல்
நிமிர்ந்தான் பிரபாகரன்
#தேசியத்தலைவர் #பிரபாகரன் வாழ்த்துப்பாடல்கள் ! #TamilsPrideLTTE #OurFreedomFightersLTTE #TamilsareLTTE #TamilsPridePrabhakaran

Posted onபிரபாகரன் பெயரைச் சொல்லி மீசையை முறுக்கு பாடல்

பிரபாகரன் பெயரைச் சொல்லி மீசையை முறுக்கு பாடல்
பேசாமல் பேச வைப்பான் பிரபாகரன் பாடல்
கங்கை கடாரம் காளகம் ஈழம் கண்டு வென்றவனே பாடல் காணொளி
பிரபாகரன் வழி நில்லு
தேசக்காற்றே தேகம் தழுவம்மா பாடல்
நிமிர்ந்தான் பிரபாகரன்
YOUTUBE

 

#பிரபாகரன் தமிழ் ஆயுதம் #பாடல் #காணொளி #eelamsongs #tamileelamsongs #eezhamsongs #ஈழம் #ஈழமறவர் #தமிழர் #புலிகள் #Tamil #Eelam #ltte

Posted on

ஆறு நாட்களில் 53000 பார்வையாளர்களை கவர்ந்த பாடல்
ரம்யாவின் இனிய குரலில் தலைவன்
பெருமை சொல்லும் பாடல்
இசை: இசைப்பிரியன்
வரிகள்:கலைப்பரிதி
படைப்பு: யுகம் கலையகம்

பிரபாகரன் தமிழ் ஆயுதம் புதிய பாடல் -காணொளி !

Posted on

ஆறு நாட்களில் 53000 பார்வையாளர்களை கவர்ந்த பாடல்
ரம்யாவின் இனிய குரலில் தலைவன்
பெருமை சொல்லும் பாடல்
இசை: இசைப்பிரியன்
வரிகள்:கலைப்பரிதி
படைப்பு: யுகம் கலையகம்
பகிர்ந்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் நன்றி