#பிரபாகரன் பெயரைச் சொல்லி மீசையை முறுக்கு பாடல் ! #TamilsPrideLTTE #OurFreedomFightersLTTE #TamilsareLTTE #TamilsPridePrabhakaran

Posted on

பேசாமல் பேச வைப்பான் பிரபாகரன் பாடல்
பிரபாகரன் வழி நில்லு
தேசக்காற்றே தேகம் தழுவம்மா பாடல்
நிமிர்ந்தான் பிரபாகரன்