இனப் படுகொலை

பிரபாகரனின் முடிவிலா ஆட்டம் !

Posted on

 1. இவ்வுலகில் இருவகையான ஆட்டங்கள் உள்ளன. ஒன்று முடிவுறும் ஆட்டம் (finite game), இன்னொன்று முடிவிலா ஆட்டம் (infinite game) [1]. முடிவுறும் ஆட்டம் வெற்றிக்காக ஆடப்படுகிறது. முடிவிலா ஆட்டம் ஆட்டத்தின் தொடர்ச்சிக்காக ஆடப்படுகிறது. பிரபாகரனின் ஆட்டம் முடிவிலா ஆட்டம்;    இன்றைய பெரும்பாலான அரசியல் தலைமைகள் விளையாடுவது முடிவுறும் ஆட்டம்.   புரிதலுக்காக இனி முடிவிலா ஆட்டத்தை பிரபா ஆட்டம் என்றும், முடிவுறும் ஆட்டத்தை XX-ஆட்டம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.   XX க்கு பதிலாக உங்களுக்குப் “பிடித்த” தலைவர் பெயரைப் போட்டு படிக்கவும்.  இவ்வாட்டங்கள் தலைவர்களுக்கு  மட்டும் பொருந்துவதல்ல, தனி மனிதனுக்கும் பொருந்தும்.
 1.  XX -ஆட்டம் தன்னுடைய நலனுக்காக ஆடப்படுவது. பிரபா ஆட்டம் மற்றவர் நலனுக்காக ஆடப்படுவது.
 1. XX- ஆட்டத்தில்,   ஆடும்பொழுது ஆட்ட விதிமுறைகள் மாறாது (எ .கா தேர்தல் விதிகள்). பிரபாவின் ஆட்டத்தில் ஆட்டம் நடக்கும் பொழுதே விதிமுறைகள் மாறும். (எ .கா உலக நாடுகளின் ஆதரவு)
 1. XX-ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெற்றார், தோல்வி அடைந்தார் என்று ஆட்ட விதிமுறைகள் தெளிவான விடையைக் கூறும் (எ .கா. தேர்தல் முடிவுகள்). அம்முடிவை ஆட்டக்காரர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். பிரபா ஆட்டம் முடிவிலாததால், ஆட்டத்தின் வெற்றி தோல்வி என்பது தீர்மானிக்க முடியாதது. ஆட்டம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.
 1. XX -ஆட்டம் ஆட்டத்தின் எல்லைகளுக்குள் நடக்கும். பிரபா ஆட்டம் எல்லைகளுடன் நடக்கும்; எல்லை விரிவாகிக்கொண்டே செல்லும்.
 1. XX-ஆட்டத்தில் உண்மையான முகத்தை மறைத்து முகமுடி அணிந்துதான் விளையாடவேண்டும்.  கடைசிவரை தனது போலித் தோற்றத்தையே முன்னிறுத்துவர்.  பிரபா ஆட்டத்தில் முகமுடி இல்லாமல் சுதந்திரமாக ஆடலாம்.
 1. XX-ஆட்டத்தை முழுதாக விளக்கிவிடலாம். பிரபா ஆட்டத்தை முழுதாக விளக்க முடியாது, எல்லை இல்லாதது. அது புதிது புதிதாக பரிணமிக்கும்.
 1. XX-ஆட்டம் ஒரு மேடை நாடகம். நாடகம் முடிந்தவுடன் நமக்கு காண்பிக்க புதிதாக ஒன்று இருக்காது. பிரபா ஆட்டம் உண்மையான திகிலான ஆட்டம். ஆட்டம் என்னென்ன பலன்களை எதிர்காலத்தில் அளிக்கும் என்று யாராலும் கணிக்க முடியாது.
 1. XX -ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறுவோருக்கு பட்டம் கிடைக்கும். பிரபா ஆட்டத்தில் ஆட்டக்காரரின் பெயரே பட்டமாகும்.
 1. XX -ஆட்டத்தில் வாழ்க்கையே போராட்டமாக துன்பத்துடன் இருக்கும். பிரபா ஆட்டத்தில் போராட்டமே வாழ்க்கையாக இன்பத்துடன் இருக்கும்.
 1. XX-ஆட்டத்தில் இறந்தவுடன் அவரின் ஆட்டம் முடியும். பிரபா ஆட்டத்தில்  இறந்தாலும் ஆட்டம் தொடரும்.
 1. XX-ஆட்டம் அதிகாரத்திற்காக (Power) ஆடப்படும். பிரபா ஆட்டம் வல்லமைக்காக (Strength) ஆடப்படும். அதிகாரம் என்பது இருப்பதை பங்குபோடுவது. வல்லமை என்பது எதிர்காலத்தை உருவாக்குவது. அதிகாரத்தை அளந்து விடலாம். வல்லமையை அளவிடாமுடியாது, ஏனெனில் ஆட்டம் முடிவுறாதது.
 1. XX – ஆட்டக்காரர்கள் இருக்கும் எல்லைக்குள் எவ்வளவு  சுதந்திரத்தை அடைய முடியும் என சிந்திப்பார்கள். பிரபா ஆட்டக்காரர்கள் இதுபோன்ற அரசியலை வெறுப்பார்கள். எல்லைகளை  உடைத்து எவ்வளவு தூரம் சுதந்திரத்தை உருவாக்க முடியும்  என சிந்திப்பார்கள்.
 1. XX-ஆட்டக்காரருக்கு நேரம் முடிந்த உடன் ஆட்டம் முடிந்து விடும். ஆனால் பிரபா ஆட்டம் முடிவிலா எல்லையில்லா ஆட்டம் என்பதால், அது நேரத்தை  உற்பத்தி செய்கிறது. அதன் நேரம் ஆட்டம் தொடங்கியதிலிருந்து ஆரம்பித்து முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கும்.
 1. XX-ஆட்டக்காரருக்கு வேலை (work) என்பது இவ்வுலகில் இருப்பதை அடைந்து பாதுகாப்பது. பிரபா ஆட்டத்தில் வேலை எனபது இவ்வுலகில் இல்லாத எதிர்காலத்தை அடைய முற்படுவது. அவ்வெதிர்காலம் மேலும் பல எதிர்கால வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும்படி எல்லை இல்லாதது.
 1. XX-ஆட்டத்தில் என்ன சாதித்தோம், என்ன பட்டம் பெற்றோம் என்பதுதான் முக்கியம். பிரபா ஆட்டத்தில் என்ன சாதிக்கவேண்டி இருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம்.
 1. XX-ஆட்டக்காரர்களின் பார்வையில் பிரபா ஆட்டம் கண்ணுக்கு தெரியாது. அவர்களுக்கு முடிகிற ஆட்டம் மட்டுமே கண்ணுக்குத் தெரியும்.
 1. XX-ஆட்டத்தில் இறந்தால், அவரின் காலமும் ஆட்டமும் முடிந்தது. பிரபா ஆட்டத்தில் இறந்தால், புதிய பிரபாக்கள் பிறந்துகொண்டு இருப்பார்கள், ஆட்டம் தொடரும். ஆட்டக்காரருக்கு இறப்பு என்பது இல்லை.
 1. XX- பேச்சில் புதுமை இருக்காது. அவர் பேச்சுடன் அது முடிந்துவிடும், பின்பு யாரும் பேசமாட்டார்கள். பிரபா ஆட்டக்காரரின் பேச்சு தொடர்ந்து கேட்கப்படும், விவாதிக்கப்படும்.
 1. XX- ஆட்டக்காரரின் பேச்சு  மற்றவர்கள் பேசுவதை தடுக்கும். பிரபா ஆட்டக்காரர் கேட்பவர்,  மற்றவர்களை பேச வைப்பவர். இவர்கள் பேசாமல் பேசுவார்கள்.
 1. XX-ஆட்டக்காரருக்கு சமூகத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பு / வித்தியாசம் தெரியாது. பிரபா ஆட்டத்தில் பண்பாட்டை ஒரு தோட்டமாகக் கொண்டு எதிர்காலத்தில் பல்வேறு விளைச்சல்களை உருவாக்குவர். அதன் உற்பத்தி திறன் எல்லை இல்லாதது.
 1. XX-ஆட்டக்காரர் மற்றவர்களைப் போட்டியாக எண்ணி நசுக்குவார். பிரபா ஆட்டத்தில் ஆளுமைகள் வளர்த்தெடுக்கப் படுவார்கள்.
 1. XX-ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற ஏமாற்றுவேலைகள் செய்தாகவேண்டும். பிரபா ஆட்டத்தில் ஆட்டம் வெளிப்படையாக நடக்கும்.
 1. இவ்வுலகில் தீங்கு (Evil) என்பது முடிவிலா ஆட்டத்தை எந்த விதிமுறைகளையும் பின்பற்றாமல் முடிக்க நினைப்பதால் உருவாவது.

புலிகள் முடிவிலா ஆட்டத்தை ஆடியவர்கள். அவர்கள் இறந்தாலும், அவர்களின்பின் மற்றவர்கள் போராடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலேதான் ஒவ்வொரு வீரனும் விதையாகினான். மாவீரர்கள் புதைக்கப்படுவதில்லை, விதைக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு காரணமே அடுத்து வருபவர்கள் போராட்டத்தைத் தொடர்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில்தான். இறுதிப்போரின் இறுதி நாட்களில் கடைசிவரை போரிட்டு விதையானது, இறுதிப்போரில் வெற்றிபெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் அல்ல, போராட்டம் தொடரும் என்ற நம்பிக்கையில்தான்.

அந்த போராட்டம் ஆயுதப்போராட்டமாக இருக்கவேண்டியதில்லை. அது காலத்திற்கேற்ப எந்த வடிவமும் பெறலாம். இது ஒரு முடிவிலா போராட்டம். ஈழம்தான் அதன் முதல்  இலக்கு. இந்த முடிவிலா போராட்டம் ஈழத்தை அடைந்த பின்னும் நிற்கப்போவதில்லை, அது தமிழர் முன்னேற்றத்திற்கான புது இலக்குகளை அமைத்து முன்னேறும்.

இந்த முடிவிலா போராட்டத்தில் இணைவோரின் வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். முடிவுறும் ஆட்டம் விளையாடுபவரின்  ஆட்டம் ஒருநாள் முடிந்துதான் ஆகும், அதனால்தான் அது முடிவுறும் ஆட்டம்.  அதை ஆடுபவர்களும்  வெகு சீக்கிரம் காணாமல் போய்விடுவர்.  இவ்வுலகில் முடிவிலா ஆட்டமே காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்பது.

[1] கருத்துக்கள் “Carse, James. Finite and infinite games. Simon and Schuster, 2011.” என்ற நூலில் இருந்து பெறப்பட்டது.

Posted on by 

 

முள்ளிவாய்க்கால் வீரமறவர்களுக்கு எமது வீரவணக்கம் !

Posted on

leader prabakaran tribute 4

வரலாற்றின் ஓர் உண்மை மனிதனாக, ஒரு விடுதலைப் போரொளியாக, அடிமைப்பட்டுப்போன ஓர் இனத்தின் மீட்பராக, ஓரு சமூகத்தின் அரசியல் வழிகாட்டியாக, விடுதலையின் ஒரு குறியீடாக, தமிழினச் சின்னமாக, உலகத் தமிழ் இனத்தின் ஒரு வரலாற்று நாயகனாக வாழ்ந்த எங்கள் தேசியத் தலைவர் மறைந்து விடவில்லை. தமிழீழ தேசத்தின் தலைமைச் சுடராக எம் தேசமெங்கும் அவர் ஒளி வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்.

மானிடத்தின் விடுதலையை நேசிக்கும் எல்லோர் மனங்களிலும் அவர் என்றும் நிறைந்திருக்கின்றார். அழிவென்பதே அற்ற ஒரு தத்துவார்த்த ஒளியாக அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார். உலகெங்கும் விடுதலையை அவாவி நிற்கும் இனங்களுக்கு தலைவரின் வாழ்க்கை ஒரு வழிகாட்டி. எம் மக்களுக்கு உரிமையைப் பெற்றுக் கொடுங்கள் என்பதே அவர் எங்களுக்கு விட்டுச் சென்றிருக்கும் விடுதலைப் பத்திரம். இதனையே எங்கள் மனங்களில் ஏந்துவோம். தலைவர் ஏற்றிய விடுதலை நெருப்பை அதன் இறுதி இலக்குவரை அணையாது பாதுகாப்போம்.”

ltte leaders dead


leader prabakaran tribute

praba god
 

எம்மைப் பொறுத்தவரையில் இறுதி யுத்தில் முள்ளிவாய்க்கால் வரை போராடியவர்கள் மட்டுமல்ல புலிகளோடு வாழ்ந்த அனைத்து மக்களும் , சரணடைந்து கொல்லப்பட்டவர்களும் ,விடுவிக்கப்பட்டவர்களும் ,எஞ்சி வாழ்பவர்களும் அதில் பங்காளிகள் தான் அனைவரும் போற்றுதற்குரியவர்கள் தான் !

Mullivaikal Remembrance 2

உலகெங்கும் ஒடுக்கப்படும் தேசிய இனங்களின் வழிகாட்டியாக வரலாறே அவரை உருவகித்திருக்கிறது.

Posted on

அவசியத் தேவை கருதிய ஒரு மீள் பதிவு.

“தலைவர் பிரபாகரன்” என்று இருந்த பதவி நிலையை போராட்டத்தை பன்முகப்படுத்தும் நோக்குடனும் அதற்கான அர்த்த செறிவின் ஆழத்தை உணர்ந்தும் தொண்ணூறுகளின் தொடக்கத்தில் புலிகள் ‘தமிழீழ தேசியத்தலைவர்’ என்ற பதத்தை புழக்கத்தில் கொண்டுவந்தனர்.

பிற்பாடு புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை காலத்தில் எல்லைகள் கடந்த தமிழின தலைவராக உருவெடுத்திருக்கும் அவரது பரிமாணத்தின் வீச்சை உணர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள்/அரசியல் விமர்சகர்கள்/வரலாற்றாசிரியர்கள் அவரை ‘தமிழின தேசியத் தலைவர்’ என்று விளித்தது சமகால வரலாறு.

2009 தமிழின அழிப்பிற்கு பிற்பாடு புலிகளின் போராட்ட வழிமுறைகளும்/ அவர்கள் அனைத்துலக சதிகளினூடாக அழிக்கப்பட்ட பிராந்திய பூகோள அரசியலும்/ அரச பயங்கரவாதத்தை மையப்படுத்திய “சர்வதேச உறவுகளும்” / குறிப்பாக நந்திக்கடல் நோக்கிய அவரது நகர்வும் தலைவர் பிரபாகரன் குறித்த வேறொரு அரசியல் பரிமாணத்தை உலகளவில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் போராட்டம் சார்ந்து எழுதியிருக்கிறது.

அது “பிரபாகரனியம்” என்ற விடுதலைக் கோட்பாடாக கட்டவிழ்ந்து ஒடுக்கப்படும் இனங்களுக்கான ஒரு விடுதலைக் கோட்பாடாக முகிழ்ந்திருக்கிறது.

எனவே நாம் இனி அவரை தமிழர்களுக்கு மட்டும் பொதுவான தலைவராக குறுக்குவது அரசியல்ரீதியாகவும்/ கருத்தியல்ரீதியாகவும் தவறானது.

உலகெங்கும் ஒடுக்கப்படும் தேசிய இனங்களின் வழிகாட்டியாக வரலாறே அவரை உருவகித்திருக்கிறது.

எனவே நாம் வேறெந்த அடைமொழிகளையும் தவிர்த்து குறிப்பிட்ட இன அடையாளத்திற்குள் குறுக்காமல் பொதுவாக ‘தேசியத்தலைவர்’ என்று விளிப்பதே அரசியல் பெறுமதி மிக்கதென்பதுடன் எமது நீதிக்கான பயணத்தில் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலாகவும் இருக்க முடியும்.

என்றென்றைக்கும் தமிழீழ விடுதலையின் மையமும் இயங்கு சக்தியும் பிரபாகரன் என்ற ஒற்றைச் சொல்தான்.

பல்லாயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னரும் கூட தமிழர்களின் சுதந்திரம், விடுதலை, இறைமை என்பதை தீர்மானிக்கும் ஒற்றைச் சொல் பிரபாகரன் என்பதாகவே இருக்கும்.

ஏனெனில் ஒரு இனத்தின் விடுதலை, சுதந்திரம், இறைமை சார்ந்து உள்ளும் வெளியுமாக அவர் உருவாக்கியிருக்கும் கோட்டுருவாக்கச் சித்திரங்கள் அசாதாரணமானது. அது ஒரு தொடர் கூட்டு உளவியல் தொடர்பானது.

அது ஒரு இனத்தை காலத்திற்கு காலம் இயக்கக்கூடியது மட்டுமல்ல என்றென்றைக்கும் சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடியதும் கூட.

இதை நாம் தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டால் ஒரு குழப்பமும் இல்லை.

பிரபாகரனியம்

பிரபாகரனியம்’ என்பது புலி என்ற அமைப்பு சார்ந்த தர்க்கம் அல்ல.. எமது நீதிக்கான கருவி அது.

30 வருட காலமாக நாம் வாழ்ந்த ‘நடைமுறை அரசு’ குறித்த தத்துவார்த்த பொருளடக்கம் அது. ஒரு தேசம் குறித்த உண்மை அது. ‘பிரபாகரனியம்’ இதை இன்னும் உரத்து பேசும். விடுதலைக்கான கோட்பாடுகளை கட்டவிழ்க்கும்..

உலகின் போராடும் தேசிய இனங்களின் ஆன்மா – இயங்கியல் – அசைவியக்கியம்.

பிரபாகரனியம்’ என்பது புலி என்ற அமைப்பு சார்ந்த தர்க்கம் அல்ல.. எமது நீதிக்கான கருவி அது.

30 வருட காலமாக நாம் வாழ்ந்த ‘நடைமுறை அரசு’ குறித்த தத்துவார்த்த பொருளடக்கம் அது. ஒரு தேசம் குறித்த உண்மை அது. ‘பிரபாகரனியம்’ இதை இன்னும் உரத்து பேசும். விடுதலைக்கான கோட்பாடுகளை கட்டவிழ்க்கும்..

# பிரபாகரனியம்.

#நந்திக்கடல்கோட்பாடுகள்.

சூடான் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பும் ‘நந்திக்கடலும்’..

நந்திக்கடலின் மிக முக்கியமான இடித்துரைப்பு !

Posted on

‘நந்திக்கடல்’

சிறிய சிறிய அளவிலேனும் களத்தில் மக்கள் போராட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒருங் கிணக்கப்படுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது ‘நந்திக்கடல்’.

போராடும் இனங்கள் களச் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் போராட்ட வடிவங்களை மாற்றலாமேயொழிய என்றும் போராட்ட பண்பை இழக்கக் கூடாது என்கிறது ‘நந்திக்கடல்’.

அந்தப் பண்பே ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு நிரந்தர தோல்வியை பரிசளிக்கும் போராடும் இனங்களின் மூலதனம் என்கிறது ‘நந்திக்கடல்’.

போராடும் இனங்கள் எப்போதும் தம்மை தண்ணீர் போல் வைத்திருக்க வேண்டும்,
அப்போதுதான் சாத்தியமான போராட்ட வடிவத்துடன் தம்மை நிரப்பிக் கொள்ள முடியும் என்கிறது ‘நந்திக்கடல்’.

தனது குணாம்சத்துடன் ஒப்பிட்டு இதை ‘தண்ணீர் கோட்பாடு’ (Water Theory) என்கிறது ‘நந்திக்கடல்’.

தோல்வி மனநிலையிலிருந்து எந்த அரசியலும் செய்ய முடியாது – எந்த போராட்டத்தையும் வடிவமைக்க முடியாது – எதிரியுடன் எந்த பேரமும் பேசவும் முடியாது.

நந்திக்கடலின் மிக முக்கியமான இடித்துரைப்பு இது.

எனவே தோல்வி மனநிலையிலிருந்து வெளியே வருவது முக்கியம்.

அதற்கு உள்ளக – வெளியக எதிரிகள் கூட்டாக இணைந்து உருவாக்கிய தோல்வியின், வீழ்ச்சியின், அழிவின் குறியீடான ‘முள்ளிவாய்க்கால்’ இலிருந்து நாம் மன அளவிலும், கருத்தியல்ரீதியாகவும் வெளியே வர வேண்டும்.

இன அழிப்பு என்று வரும் போதே நாம் ‘முள்ளிவாய்க்கால்’ என்ற பெயரை உச்சரிக்க வேண்டும்.
மற்றபடி நாம் என்றும் விடாது உச்சரிக்க வேண்டிய குறியீட்டு சொல் ‘நந்திக்கடல்’.

இதுவே எம்மை தோல்வி மனநிலையிலிருந்து மீட்டெடுத்து ஒரு எதிர்ப்பு அரசியல் வடிவத்திற்குள் கொண்டுவரும் முதற் படிமுறையாகும்.


தூசிடிடேஸ் – சன்சூ – கௌடில்யர் – வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன். -3

இன்றைய நவீன அரசுகளின் இராஜதந்திர கொள்கைவகுப்பாக்கம் மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கை என்பது பண்டைய மூன்று தத்துவங்களின் அடிப்படையிலேயே வரையப்படுகின்றன.

கிரேக்க ஞானி தூசிடிடேஸ்,
சீனப் போர்க்கலை வல்லுனர் சன்சூ மற்றும் இந்தியாவின் கௌடில்யர் ஆகியோரது தத்துவங்களே இவை மூன்றுமாகும்.

ஆச்சர்யப்படத்தக்க வகையில் இவை இராணுவ – படைத்துறை உத்திகளிலிருந்து தோற்றம் பெற்று அரசுகளுக்கிடையேயான இராஜதந்திர கொள்கை வகுப்பாக்கமாக வடிவ மாறுதலுக்குள்ளாகுகின்றன.

இதுவே இந்த மூவர் பட்டியலில் நான்காமவராக வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனை வரலாறு அடையாளம் காட்டக் காரணமாகிறது.

ஸ்பாற்றாவுக்கும் ஏதன்சுக்கும் இடையில் கி.மு.404 – 431 காலப்பகுதியில் நடந்த போர் பெலோபோனீசியன் போர் (Peloponnesian War) என்று வரலாற்றில் அடையாளப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.

இந்தப் போரின் தோல்வியிலிருந்தே ‘மனித குல வரலாற்றின் சொத்து’ என்று இன்றளவும் வர்ணிக்கப்படும் கோட்பாட்டை கிரேக்க ஞானி தூசிடிடேஸ் எமக்கு தந்திருக்கிறார்.

வரலாறு எவ்வளவு ஆச்சர்யமானது. மீளவும் பிரபாகரனுக்காக வழிவிட்டிருக்கிறது.

பெலோபோனீசியன் போர் தோல்வியின் பின் உருவாகிய ஒரு கோட்பாடு போல், இன்று முள்ளிவாய்க்கால் வீழ்ச்சியினூடாக பிரபாகரனியம் மற்றும் நந்திக்கடல் கோட்பாடுகள் வழியே அவருக்கு அழியாப் புகழை தந்திருக்கிறது.

இந்தியா தனது கொள்கை வகுப்பாக்கத்தில் கௌடில்யரின் அர்த்த சாஸ்திரத்தையே பின்பற்றுவதால்தான் உள்ளக அளவிலும் சரி வெளியக அளவிலும் சரி அழிவு அரசியலை கையிலெடுக்கிறது.

2009 தமிழின அழிப்பு இதற்கு சிறந்த உதாரணம்.

ஏனென்றால் கௌடில்யர் குழப்பம் விளைவித்தல், ஒற்றுமையை குலைத்தல், நோய்க் கிருமிகளை பரப்புதல் எல்லாம் இராஜதந்திரமாக முன்வைக்கிறார்.

இந்த இடத்தில்தான் பிரபாகரனியம் அதி முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

அவர் நினைத்திருந்தால் கடைசி நேரத்தில் சிங்கள தேசத்தை நிர்மூலம் செய்திருக்கலாம்.

ஆனால் அவர் இந்த இனத்தினுடைய வரலாற்றை மட்டுமல்ல, இந்த நூற்றாண்டின் போராடும் இனங்களின் ஒட்டு மொத்த பிரதிநிதியாய் போராடும் இனங்களின் வரலாற்றைத் தெளிவாக எழுதுவதிலேயே குறியாக இருந்தார்.

அதுதான் மே17 அதிகாலை பிரபாகரன் நிதானமிழந்து தென்னிலங்கையை தாக்குவார் என்று கணித்திருக்க, தனது இறுதி நேரக் கட்டளையாக முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கரும்புலித் தாக்குதலுக்கு உத்தரவிட்டார்.

இன்றுவரை சிங்களம் மட்டுமல்ல
இந்திய, மேற்குலக வல்லுனர்கள் கூட மிரண்டு போய் நிற்கும் இடம் இது.
உலகின் போராடும் தேசிய இனங்களை அழித்து / நீர்த்துப் போகச் செய்யும் பல உத்திகள் உலக பயங்கரவாத அரசுகளினால் பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்ட களம்தான் தமிழீழம்.

எப்படியாவது தலைவரை அடிபணிய வைப்பதனூடாக அதை ஒரு வெற்றிச் சூத்திரமாக மாற்ற முயன்றார்கள்.

தலைவர் அதை முன்னுணர்ந்தவராக ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றியமைத்தார்.

அவர் அதனூடாக ஒடுக்கப்பட்ட இனங்கள் சார்ந்த ஒரு புதிய கோட்பாட்டை உருவாக்கினார்.

கிரேக்க ஞானி தூசிடிடேஸ்,
சீனப் போர்க்கலை வல்லுனர் சன்சூ மற்றும் இந்தியாவின் கௌடில்யர் வரிசையில் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் இடம் பிடிப்பதற்கும் அதேநேரம் அவர்களிடமிருந்து முற்றாக வேறுபடுவதற்கும் இதுதான் காரணம்.

ஏனென்றால் பிரபாகரனியம் மனித வாழ்வு மீதான தீராத காதலின் நிமித்தமே ஒரு கோட்பாட்டுருவாக்கமாக முகிழ்கிறது.

பரணி

இதற்காகத்தான் விடுதலைப்புலிகளை 30 நாடுகள் சேர்ந்து வீழ்த்தினார்கள்!

Posted on

உலகில் வாழும் எந்தவொரு விடுதலை அமைப்பும் தனக்கென தனியாக இராணுவச் சீருடைகளை அணிந்ததில்லை!

உலகில் வாழும் எந்தவொரு விடுதலை அமைப்பினரும் தங்களது படை நடவடிக்கைகளுக்கு பெயர் சூட்டி அழைத்ததில்லை!

உலகில் வாழும் எந்தவொரு விடுதலை அமைப்பினரும் போரில் இறந்த தங்கள் வீரர்களுக்கு தனியாக இடம் ஒதுக்கி கல்லறைகள் (துயிலும் இல்லங்கள்) கட்டியதில்லை!

உலகில் எந்தவொரு விடுதலை அமைப்பும் நாப்பதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வீரர்களை இழந்ததில்லை!

உலகில் எந்தவொரு விடுதலை அமைப்பினரையும் உலக அரங்கில் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு சர்வதேச நாடுகள் அழைத்ததில்லை !

உலகில் எந்தவொரு விடுதலை அமைப்பினருக்கும் ஏராளமான சமூக, போராட்ட, செய்தி இணையத்தளங்கள் இருந்ததில்லை!

முகநூல்களிலும் வேறு சமூக, செய்தி இணையத்தளங்களிலும் தலைவர் பிரபாகரன் பற்றியும், விடுதலைப் புலிகள் போராட்டம் பற்றியும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்திகள் வந்தது போல், வேறு எந்த விடுதலை அமைப்பினர் பற்றியும் பரவலாக செய்திகள் வந்ததில்லை!

விடுதலைப் புலிகளுக்கு உலகினில் வாழும் அனைத்து தமிழர்களிடமும் இருந்து கிடைக்கப் பெற்ற பெரும் செல்வாக்கு போல், உலகினில் வாழும் வேறு எந்த விடுதலை அமைப்புக்கும் கிடைத்ததில்லை!

விடுதலைப் புலிகள் தீவிரவாத இயக்கம் என்றால் எப்படி முப்படைகளையும் கொண்ட மரபுவழி இராணுவமாக வளர முடிந்தது? அது எப்படி சாத்தியாமானது?

அவர்கள் தீவிரவாதிகள் என்றால், எப்படி மக்களின் பெரும்பலம் அவர்களுக்குக் கிடைத்தது ?

பிறகு ஏன் விடுதலைப் புலிகளை முப்பதிற்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் சேர்ந்து அழிக்க வந்தனர்?

அந்த சிறிய தேசத்தில் இருந்து அவர்கள் வளர்ந்த அசுர வளர்ச்சிதான் காரணம்!

அவர்களின் வளர்ச்சியை ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியாத இந்தியா உட்பட சர்வதேச நாடுகள் அவர்களையும், அவர்களின் போராட்டத்தையும் அழித்து விட முடிவு செய்து, போர் தொடுத்து மக்களை துடிக்கத் துடிக்க கொன்று குவித்து, போராளிகளை கொன்றும், சில போராளிகளைக் கைது செய்தும் சகல இடங்களையும் கைப்பற்றினார்கள். ஆனால், அவர்களுக்குக் கிடைத்ததோ விடுதலைப் புலிகளின் சில ஆயுதங்கள் மட்டுமே!

அவ்வாறெனில் சில நூற்றுக்கணக்கானதளபதிகளும், பல ஆயிரக்கணக்கான போராளிகளும் எங்கே போனார்கள்?

அவர்கள் தான் அங்கிருந்த தமிழ் பேசும் மக்கள் என்பதை இன்று வரையும் விடுதலைப் புலிகளை “தீவிரவாதிகள்” என்று சொல்லும் பலர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை!

இன்று வரையும் சில சர்வதேச நாடுகளாலும், சில விசக்கிருமிகளாலும் “தீவிரவாதி” என்றழைக்கப்படும் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் ஒரு தனி மனிதனாக ஒரு விடுதலைப் படையை உருவாக்கி, மக்களுக்கான பல நன்மைகளும், பயன் பெறக்கூடியதுமான பல உள்கட்டமைப்புக்களை உருவாக்கினார்.

அந்த உள்கட்டமைப்புக்கள் பின்வருமாறு:

* தமிழீழ காவல்துறை, குற்றத் தடுப்புக் காவல் துறை, குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு.
* தமிழீழ வைப்பகம்.
* தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம்.
* தமிழர் புனர்வாழ்வு அபிவிருத்திக் கழகம்.
* சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தி வங்கி.
* கிராமிய அபிவிருத்தி வங்கி.
* அனைத்துலகச் செயலகம்.
* நந்தவனம் (வெளிநாடுகளில் இருந்து தாயகம் திரும்புவோர்களுக்கானஇ தொடர்பாடல் சேவை மையம்)
* சுங்க வரித்துறை.
* தமிழீழ பொருண்மிய மேம்பாட்டுக் கழகம்.
* அரசறிவியற் கல்லூரி.
* வன வளத்துறை.
* தமிழீழ நிதித்துறை.
* தமிழீழ நீதித்துறை, நீதிமன்றுகள்.
* கலை பண்பாட்டுக்கழகம்.
* மருத்துவப் பிரிவு.
* திலீபன் சிறப்பு மருத்துவமனை.
* பொன்னம்பலம் நினைவு மருத்துவமனை.
* மருத்துவ ஆராய்ச்சிப் பிரிவு.
* சுகாதாரப் பிரிவு.
* ஆவணப்படுத்தல், பதிப்புத்துறை, வெளியிட்டுப் பிரிவு.
* போக்குவரத்து கண்காணிப்புப் பிரிவு.
* நிர்வாக சேவை.
* அனைத்துலக தொலைத்தொடர்பு செயலகம்.
* மீன்பிடி வளத்துறை.
* விழிப்புக்குழு (கிராமங்களுக்கான இரவுப் பாதுகாப்பு)
* தொழில் நுட்பக் கல்லூரி.
* சூழல் நல்லாட்சி ஆணையம்.
* தமிழீழ பொறியியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சித்துறை.
* தமிழீழ விளையாட்டுத்துறை.
* தமிழீழ காலநிலை அறிவுறுத்தல் வாரியம்.
* தமிழீழ போக்குவரவுக் கழகம்.
* மனிதவள செயலகம் (தமிழீழ கிராம சேவகர் பிரிவு).
* வளங்கள் பகுதி.
* மக்கள் தொடர்பகம் (மக்கள் குறை நிறைகளை தலைவரிடம் கொண்டு செல்லும் பிரிவு)
* விலங்கியல் பண்ணைகள்.
* விவசாயத் திணைக்களம்.
* தமிழ்மொழி காப்பகம்.
* தமிழீழ சட்டக்கல்லூரி.
* தமிழீழ கல்விக் கழகம்.
* தமிழீழ கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவை.
* காந்தரூபன் அறிவுச்சோலை (ஆதரவற்ற ஆண் குழந்தைகளுக்கானது).
* செஞ்சோலை (ஆதரவற்ற பெண் குழந்தைகளுக்கானது).
* செந்தளிர் (ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கானது).
* வெற்றிமனை (வலு விழந்தோருக்கானது)
* அன்பு முதியோர் பேணலகம்.
* இனிய வாழ்வு இல்லம். (காது கேளாத, வாய் பேசாத, பார்வை இல்லாத ஊனமுற்ற சிறுவர் சிறுமிகளுக்கானது)
* சந்தோசம் உளவள மையம் (மனநோயாளிகளுக்கானது)
* நவம் அறிவுக்கூடம் (பார்வை இழந்த போராளிகளுக்கானது)
* மயூரி இல்லம் (இடுப்பின் கீழ் வலுவிழந்த பெண் போராளிகளுக்கானது)
* சீர்திருத்தப் பள்ளி.
* முரளி முன்பள்ளி (ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான ஆரம்பப் பள்ளி).
* புனிதபூமி மகளிர் காப்புத்திட்டம்
* உதயதாரகை (விதவைகளுக்கானது).
* பெண்கள் மறுவாழ்வு அபிவிருத்தி மையம்.
* பசுமை வேளாண் சேவை (விவசாயிகளுக்கானது).
* எழுகை தையல் பயிற்சி மையம்.
* மாணவர் அமைப்பு.
* பொத்தகசாலை (அறிவு அமுது).
* ஒளிப்பட பதிவுப் பிரிவு. திரைப்பட வெளியிட்டுப் பிரிவு.
* நிதர்சனம் (திரைப்படத் தயாரிப்பு).
* தர்மேந்திரா கலையகம் (திரைப்பட கலைகள் சம்மந்தமானது).
* விடுதலைப்புலிகள் செய்தி இதழ்.
* சுதந்திரப் பறவைகள் (பெண்கள் செய்தி இதழ்).
* ஈழநாதம் (தினச்செய்தி பத்திரிக்கை).
* வெளிச்சம் (மாத சஞ்சிகை).
* நாற்று (மாத சஞ்சிகை).
* பொற்காலம் வண்ணக் கலையகம்.
* அருச்சுனா புகைப்படக் கலையகம்.
* ஒளிநிலா திரையரங்கு.
* புலிகளின் குரல் வானொலி.
* தமிழீழ வானொலி.
* தமிழீழ தேசியத் தொலைக்காட்சி.
* பல சமூக செய்தி இணையத் தளங்கள்.
* தமிழீழ இசைக்குழு.
* காலணி (பாதணி உற்பத்தி மையம்)
* சேரன் உற்பத்திப் பிரிவு.
* சேரன் வாணிபம்.
* சேரன் சுவையகம்.
* சேரன் வெதுப்பகம்.
* சேரன் அரைக்கும் ஆலை (அரிசி உற்பத்தி).
* பாண்டியன் உற்பத்திப் பிரிவு.
* பாண்டியன் சுவையூற்று.
* பாண்டியன் பல்பொருள் வாணிபம்.
* சோழன் தயாரிப்புகள்.
* பொன்னம்மான் உரைவகை வாணிபம்.
* தென்றல் இலத்திரனியலகம்.
* தமிழ்மதி நகை மாடம்.
* தமிழ்நிலா நகை மாடம்.
* தமிழரசி நகை மாடம்.
* அந்திவானம் பதிப்பகம்.
* இளந்தென்றல் குடிவகைப் பிரிவு.
* இளவேனில் எரிபொருள் நிலையம்.
* இளந்தென்றல் தங்ககம் (ளொட்கெ).
* 1௯ தங்ககம் (ளொட்கெ)
* மருதம் வாணிபம்.
* மருதம் புலால் விற்பனை நிலையம் (மாமிசம்).
* மரமடுவம் (காட்டுமரங்கள், விறகுகள் விற்பனைப் பகுதி).
* கேடில்ஸ் தும்புத் தொழிற்சாலை.
* மாவீரர் அரங்குகள்.
* மாவீரர் நினைவு விளையாட்டு அரங்குகள்.
* மாவீரர் நினைவு வீதிகள்.
* மாவீரர் நினைவு குடியிருப்புத்திட்டங்கள்.
* மாவீரர் போராளிகள் குடும்பநலன் காப்பகம்.
* மாவீரர் நினைவுப் பூங்காக்கள்.
* மாவீரர் நினைவுப் படிப்பகங்கள்.
* மாவீரர் நினைவு நூலகங்கள்.
* மாவீரர் நினைவு விலங்கியல் காப்பகம்.
* மாமனிதர் விருதுகள் (சமூக, பொதுத் தொண்டுகள் செய்வோருக்கானது)

இது தவிர இரணைமடு அறிவியல் நகரில் புதிதாக உருவாக்கப் பட்டுக் கொண்டிருந்த தமிழீழ பல்கலைக் கழகம் இறுதி யுத்தத்தினால் கைவிடப்பட்டுள்ளது. இன்னும் பெயர் தெரியாத நிறைய அமைப்புக்கள். உலகில் வாழும் எந்தவொரு விடுதலை அமைப்பும் விடுதலைப் புலிகளைப் போல் தங்கள் தேசத்திற்கென “தேசிய மலர்”, “தேசிய மரம்”, “தேசியப் பறவை”, “தேசிய விலங்கு” போன்ற தேசியச் சின்னங்களை வைத்துக் கொண்டதில்லை. சிங்கள அரசாங்கமானது ஒவ்வொன்றுக்கும் தடைபோ இட்டு நசுக்கிப் பறிக்கப் பறிக்க தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் ஒவ்வொன்றையும் பாதுகாக்க பல அமைப்புக்களை உருவாக்கினார். அவைகள் தான் மேற்குறிப்பிட்டமக்களுக்கான உள்கட்டுமான அமைப்புக்கள். இவர்தான் உங்கள் பார்வையில் தீவிரவாதியா ?

மக்களுக்கான கட்டமைப்புக்கள் ஒருபுறமிருக்க!

இராணுவக் கட்டமைப்புக்களைப் பாருங்கள் !

தரைப்படைகள்
* இம்ரான் பாண்டியன் படையணி.
* ஜெயந்தன் படையணி.
* சார்லஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி.
* கிட்டு பிரங்கிப் படையணி.
* குட்டிச்சிறி மோட்டார் படையணி.
* இராதா வான்காப்பு படையணி.
* சிறப்பு உந்துகணை செலுத்திப் படையணின்
* விக்டர் கவச எதிர்ப்புப் படையணி.
* சோதியா சிறப்புப் படையணி.
* மாலதி சிறப்புப் படையணி.
* அன்பரசி படையணி.
* ஈருடப் படையணி.
* குறி பார்த்துச் சுடும் படையணி.
* சிறுத்தைப் படையணி.
* எல்லைப்படை,
* துணைப்படை,
* பொன்னம்மான் கண்ணிவெடிப் பிரிவு.
* ஆயுதக்களஞ்சிய சேர்க்கைப் பிரிவு.
* பாதுகாவலர் பிரிவு.
* முறியடிப்புப் பிரிவு.
* காப்டன் முகிலன் நீண்ட தூர விசேட வேவு ரோந்து அணி.
* ஆழ ஊடுருவும் படையணி.
* உந்துருளிப் படையணி

கடற்படைகள்.
* கங்கை அமரன் நீரடி நீச்சல் பிரிவு.
* கடல் வேவு அணி.
* சார்லஸ் சிறப்பு அணி.
* அங்கயற்கண்ணி ஆழ்கடல் நீச்சல் அணி (பெண்கள்).
* சுலோஜன் ஆழ்கடல் நீரடி நீச்சல் அணி (ஆண்கள்).
* கடற்சிறுத்தை சிறப்பு அணி.
* சங்கர் படையணி.
* வசந்தன் படையணி.
* சேரன் படையணி.
* பாக்கியன் ஆழ்கடல் தாக்கும் படையணி.
* வான்படை.
* கரும்புலிகள்.
* புலனாய்வுத்துறை.
* வெளியகப் புலனாய்வுப் பிரிவு.
* உள்ளகப் புலனாய்வுப் பிரிவு.
* படையப் புலனாய்வுப் பிரிவு (Mஈ)
* வேவுப் பிரிவு.
* களமுனை முறியடிப்புப் பிரிவு.
* களமுனை மருத்துவப் பிரிவு.
* கணினிப் பிரிவு.
* பொறியியல் பிரிவு.
* விசேட வரைபடப் பிரிவு.
* அரசியல் துறை, பரப்புரைப் பிரிவு, கொள்கை முன்னெடுப்புப் பிரிவு.
* தமிழீழ படைத்துறைப் பள்ளி.
* ஆயுத உற்பத்திப் பிரிவு.
* மின்னணுவியல் சிறப்பு உதவிப் பிரிவு.
* மாவீரர் பணிமனை

இப்படியானதொரு இராணுவக் கட்டமைப்பை உலகில் எந்த விடுதலை இயக்கமும் கொண்டு வந்ததில்லை!ஆரம்பத்தில் உருவாகும்போது “விடுதலைப் புலிகள்” என்ற அமைப்பாகத்தான் இருந்தார்கள். காலங்களாகி வளர வளர மக்களின் பேராதரவினாலும், மக்களின் முழு பலத்தினாலும் “தேசிய இராணுவமாக” வளர்ந்து, ஒரு தேசத்தையே உருவாக்கினார்கள். ஆரம்ப காலங்களில் விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பாக இருந்தாலும், இடைப்பட்ட காலங்களில் முப்படைகளையும் கொண்டு ஒவ்வொரு படையணிகளுக்கும் தனித்தனி சீருடையுடன் ஒரு தேசிய இராணுவமாக உலக நாடுகளின் இராணுவங்களுக்கு ஒப்பாக இருந்தார்கள்.

எல்லா நாடுகளிடமும் முப்படைகள் இருந்தது, விடுதலைப் புலிகளிடம் ஒரு படை அதிகமாகவே இருந்தது; அந்த வீரமிக்க படைதான் “கரும்புலிகள்”! உலகில் எந்த நாடுகளிடமும் இல்லாத உயரிய ஆயுதமான, எந்தவிதமான ஆயுதங்களாலும் வெற்றி கொள்ளமுடியாத, எந்தவிதமான ஆயுதங்களோடும் ஒப்பிட முடியாத உயிராயுதமான “கரும்புலிகள்” விடுதலைப் புலிகளிடம் இருப்பது அவர்களுக்கு சிறப்பையும், அதிக பலத்தையும் கொடுத்திருந்தது.

அந்தச் சின்னஞ்சிறிய தேசத்தில் இருந்த விடுதலைப் புலிகளின் படைகளுடன் மோத துணிச்சல் இல்லாத சிங்கள தேசம்தான், முப்பதிற்கு மேற்பட்ட உலக நாடுகளுடன் சேர்ந்து மோதி வெற்றி கண்டதென மார்தட்டிக் கொண்டு திரிகிறது! தமிழர்கள் கவலைப்பட வேண்டிய நேரம் இதுவல்ல. ஒரு சின்னஞ்சிறிய தேசத்தில் எந்தவித உதவிகளும் இல்லாதிருந்த ஒரு மக்கள் படையுடன் முப்பதிற்கும் மேற்பட்ட உலக நாடுகள் மோதுகின்றன என்றால் அங்கே தமிழனின் வீரம் எத்தகையது என்பதை ஒவ்வொரு தமிழனும் உணரவேண்டும்.

அங்கு தமிழனுக்குத்தான் வெற்றி கிடைத்துள்ளது ! இன்றைய இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டில் உலக அரங்கில் தமிழனின் உண்மையான வீரம்தான் முன்னிலை வகிக்கிறது. உலக சரித்திரத்தில் தமிழனுக்கென்று ஒரு குணம், தமிழனுக்கென்று ஒரு வீரம் அழியாமல் இடம் பிடித்துள்ளது! இதை யாராலும் மறுக்கவோ, மறைக்கவோ முடியாது! இவ்வாறு தமிழர்களின் வீரத்தை உலக வரலாற்றில் பதிய வைத்த விடுதலைப் புலிகளாஸ தீவிரவாதிகள் ?

விடுதலைத்தீ என்பது அனைத்து தமிழ் பேசும் மக்கள் மனதிலும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது! எந்த, தமிழ் பேசும் மக்களின் மனதில் விடுதலைக்கான தீ எரிகிறதோ.. அவர்கள் அனைவரும் விடுதலைப் புலிகள்தான் என்பதை சிங்கள அரசும், சர்வதேசமும் மறந்து விடக்கூடாது!

விடுதலைத் தீ என்பது எளிதில் அணைந்து விடாது!

யாரும் அணைக்கவும் முடியாது! அந்தத் தீ எதற்காக எரிய ஆரம்பித்ததோ அதை அடையும் வரை எரிந்து கொண்டே இருக்கும். அதுவரையும் விடுதலைப் புலிகளும் வளர்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் !

யார் சொன்னது அவர்கள் அழிந்துவிட்டார்கள் என்று ?

புலிகள் தயாரித்த நீர்மூழ்கி ஏவுகணை!

ரோப்பிடோ என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும், நீர்மூழ்கி ஏவுகணைகளை புலிகள் தாமே வடிவமைத்து இயக்கி வந்ததாக இந்தோனேசிய ஆங்கில ஊடகம் ஒன்று செய்திவெளியிட்டுள்ளது. ஸ்ரேல், அமெரிக்கா மற்றும் பிரித்தானியா போன்ற நாடுகளே கடலுக்கு அடியில் சென்று, எதிரியின் கப்பல்களைத் தாக்கக்கூடிய ரோப்பிடோக்களைத் தயாரிப்பதில் வல்லவர்கள். தொழினுட்பத்தில் பன்மடங்கு வளர்சியடைந்திருக்கும் இந் நாடுகளுக்கு இணையாக விடுதலைப் புலிகள் உள்ளூர் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி இவ்வகையான நீர்மூழ்கி ஏவுகணைகளைத் தயாரித்துள்ளனர் என அது மேலும் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளது.

பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்புளோசிவ் என்று சொல்லப்படும், படு பயங்கரமான வெடி மருந்துகளை இவர்கள் இந்த ஏவுகணைகளில் பொருத்தியுள்ளனர் என அது மேலும் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாகச் சொல்லப்போனால், இவ்வகையான ஏவுகணையின் தாக்குதலில் சிக்கும் எந்தக் கப்பலும் சுக்கு நூறாகிவிடும். விடுதலைப் புலிகள், ஆரம்ப காலத்தில் கரும்புலிப் படகுகள் மூலமே இலங்கை கடற்படையினரைத் தாக்கி வந்தனர். 2002ம் ஆண்டுக்குப் பின்னரே இவர்கள் நீர்மூழ்கி ஏவுகணகளைச் செய்ய கற்றுகொண்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மேற்குலக நாடுகள் உற்பத்திசெய்யும் நீர்மூழ்கி ஏவுகணைகள், தமது இலக்கை அறிந்து, அதனை துரத்திச் சென்று தாக்க வல்லது. அதுபோல இல்லை என்றாலும், எதிரியின் கப்பலை நோக்கி ஏவுகணையை தரையில் இருந்தே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தொழில் நுற்பத்தை விடுதலைப் புலிகள் கொண்டிருந்தனர் எனவும் அறியப்படுகிறது.

தமது வசதிகளுக்கு ஏற்ப, தொலைவில் இருந்து இயக்கப்படும் ‘ரிமோட் கன்றோலர்’ மூலம் நீர்மூழ்கி ஏவுகணைகளைப் புலிகள் துல்லியமாக தயாரித்து வைத்திருந்துள்ளனர். இலங்கை இராணுவம் புலிகளின் கடற்படை முகாம் ஒன்றை 2009ம் ஆண்டு அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றின் மூலம் திடீரெனக் கைப்பற்றியது. அங்கே காணப்பட்ட, நீர்மூழ்கி ஏவுகணையைப் பார்த்து இராணுவம் அதிர்ந்துபோயுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

தெற்காசியாவில் இவ்வகையான பாரிய சக்திகொண்ட நீர்மூழ்கி ஏவுகணைகளைக் கொண்ட ஒரே இயக்கம், புலிகளாகத்தான் இருக்கவேண்டும் என இந்தோனேசிய ஊடகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமல்லாது இலங்கை அரசானது, தனக்குத் தேவையான துப்பாக்கி ரவைகளைக்கூட பிற நாடுகளிடம் இருந்தே தருவித்துவரும் நிலையில், விடுதலைப் புலிகள் இதுபோன்ற கனரக ஆயுதங்களை மிக இலகுவாக உற்பத்திசெய்யக் கற்றுக்கொண்டனர் எனவும் அது மேலும் தெரிவித்துள்ளது, குறிப்பிடத்தக்க விடையமாகும்.  


கட்டமைப்புகள்


 

தமிழர்களின் நண்டுப் பண்பாட்டை நீக்கி ‘புலிப் பண்பாட்டை’ உருவகித்த தலைவர் பிரபாகரன்.

Posted on

ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் – பகுதி 4

பாடம்-4: ஒரு வலுவான பண்பாட்டினால் மட்டுமே வலுவான சமூகத்தையும் சமூக  அமைப்புகளையும்  கட்டி எழுப்பமுடியும்.

உலகின் தலைசிறந்த இராணுவ தத்துவமேதைகள் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் உண்மை என்னவென்றால், இராணுவ உத்திகளைவிட இராணுவ வீரர்களின் உளவியல்தான்  போரில் அதிமுக்கியமானது. எவ்வளவு நல்ல திட்டமாக இருந்தாலும் கோழைகளை  வைத்துக் கொண்டு ஒரு இராணுவம் இம்மியளவும் நகரமுடியாது.

“Clausewitz’s greatest contribution to the theory of war was in emphasizing psychological factors…he showed that the human spirit is infinitely more important than operational lines and angles.” [1]

ஈழப்போரில் ஒரு பெரிய புதிர் என்னவென்றால் புலிகளால் எவ்வாறு மனபலத்தில் உலகிலேயே நிகரற்ற இதற்குமுன் வரலாற்றில் எங்கும் காணாத படையை உருவாக்க முடிந்தது என்பதுதான். இதைப் பற்றி ஆராய்ச்சிகள் நடந்துள்ளனவா எனத் தேடினேன். பெரும்பாலான ஆராய்ச்சிகள் புலிகள் “பயங்கரவாதிகள்” என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டு அதற்கேற்ற உளவியலைத் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் [2,3].  அதிலிருந்து நாம் கற்பதற்கு பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை.  ஆனாலும் பெரும்பாலோனோர் புலிகள்தான் உலகிலேயே மனபலத்திலும் தாக்குதலிலும் நிகரற்றவர்கள் என்று ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். புலிகள் ஒரு பலமான விடுதலை இயக்கமாக வளர்வதற்கு என்ன உளவியல் காரணங்கள் என்பது தான் நமது பார்வையில் முக்கியம்.  நான் தேடிய அளவில் அதுபோன்ற ஆராய்ச்சிகளைக் காணமுடியவில்லை.   இக்கட்டுரையின் நோக்கம் அந்தத் தேவையை ஓரளவு பூர்த்தி செய்வதே.  இது நான் அறிந்த வரலாற்றுத் தகவல்களையும் உளவியல் தத்துவங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டே இருக்கும் என்பதால், இது ஒரு முழுமையான ஆய்வு அல்ல. இதை ஒரு ஆரம்பமாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

பொதுவாக ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்பதில் தமிழர்களின் பண்பாடு என்ன என்றால், அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது நண்டு கதைதான். நண்டுகள் எவ்வாறு ஒன்றை ஒன்று பின்னுக்கு இழுக்கிறதோ, அதுபோல ஓர்  ஒற்றுமையற்ற சமூகம்தான் தமிழ்ச்சமூகம். இதை “நண்டுப்பண்பாடு” என்று எடுத்துக் கொள்வோம்.

நண்டுப் பண்பாடு:

 • சுயநலம்தான் குறிக்கோள். நானும் என் குடும்பமும் நன்றாக இருக்கவேண்டும். மற்றவற்றைப் பற்றி பெரிய  கவலை இல்லை. யாருக்கு என்ன தலையில் எழுதி இருக்கிறதோ, அதுதான் நடக்கும்.
 • சமூகத்தில் இருக்கும் மற்றவரைப் போட்டியாகக் கருதுவர். ஒருவரின் முன்னேற்றம்/இலாபம் மற்றொருவரின் நட்டமாகப் பார்க்கப்படும். இதன் விளைவாக ஒருவருக்கொருவர் நண்டுபோல இழுத்துக்கொண்டு ஒத்துழைப்பற்று இருப்பர்.
 • ஒழுக்கம் என்பது அவரவர் விருப்பம்
 • இன்பம்: எளிமையான காமம், பொழுதுபோக்கு, போதை என்கிற மாயைகளுக்குள் சிக்கிக் கொள்வர். இவை இன்பம் தருவதுபோலத் தோன்றினாலும்,  முடிவில் துன்பத்தையே கொடுக்கும்.
 • சமூக கட்டமைப்புகள்: மக்களிடையே ஒத்துழைப்பின்மையால், மக்களால் இயக்கப்படும் பொதுநல அமைப்புகள் குறைவாகவே இருக்கும். மேலும் அனைத்து அரசு மற்றும் பொதுநல அமைப்புகளிலும்  நண்டுகள் புகுந்து  அமைப்புகளை சீர்கெடுக்கும். குடும்ப நிறுவனங்களை அதிகமாக் காணலாம். அரசியல் கட்சிகளும் குடும்ப நிறுவனங்களாக மாறும். சட்டங்கள் கேலிக் கூத்தாகும். யாரும் அதைப் பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். அனைத்திற்கும் சமூகம் அரசையே நம்பி இருக்கும், ஆனால் அரசு அமைப்புகளும் மிக மோசமான நிலையிலேயே இருக்கும். மிக முக்கியமாக  இப்படிப்பட்ட சமூகத்தால் சிக்கலான அமைப்புகளை உருவாக்கி சிக்கல்களைத் தீர்க்கும்  வல்லமை  இருக்காது.
 • இதுபோன்ற சமூகங்களில் நண்டாக இருந்தால்தான் பிழைக்க முடியும். நேர்மையாக இருக்கவேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்குப் பிழைக்கத்தெரியாதவன் என்ற பட்டம் கட்டப்படும். இவ்வாறான சமூக உருவாக்கத்திற்கு தனி மனிதனைக் குற்றம் கூறமுடியாது. அந்தப் பண்பாட்டில் அவ்வாறு இருந்தால்தான் பிழைக்க முடியும். இங்கு பிழை என்பது பண்பாட்டில்தான் உள்ளது. நெரிசலில் (Stampede) மாடுகள் எவ்வாறு குருட்டுத்தனமாக ஒன்றின்பின் ஒன்றாக  ஓடுகிறதோ, அதுபோல சமூகம் ஓடும். இதுபோன்ற நிலையில் சமூகம்  அழிவதற்கு  வாய்ப்புகள் அதிகம்.

இவ்வாறு செயல்படும் நண்டுகளை வைத்து ஒரு பெரிய இயக்கத்தைக் கட்டி எழுப்புவதென்றால்,

அது முடியாத காரியம். இதிலிருந்து தப்பிக்க ஒரேவழி மாற்றுப் பண்பாடுதான். அதை உணர்ந்து பிரபாகரன் அவர்கள் உருவாக்கியதுதான் “புலிப் பண்பாடு”.  எதற்கும் உதவாத நண்டுகளை  எடுத்து உலகில் அனைவரையும் விஞ்சிய புலிகளாக எப்படி  உருவாக்க முடிந்தது?

புலிப் பண்பாடு:

ஒரு பெரிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கு பலமான அடித்தளம்  வேண்டும், அதுபோல ஒரு பெரிய  இயக்கத்தை கட்டி எழுப்ப, அதற்குத் தேவையான அடித்தளம் என்பது பண்பாடு தான். ஆயுதப் போராட்ட ஆரம்பகாலத்தில் பலவேறு குழுக்கள் இருந்தாலும், முதன் முதலில் பண்பாட்டுத் தேவையை உணர்ந்து, ஓர் அதியுச்ச ஒழுக்கமான பண்பாட்டை பிரபாகரன் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள்.

அந்த பண்பாட்டின்  முக்கிய அங்கங்களாக நான் கருதுவது:

 1. தனிப்பட்ட சமூகம் (Community):

ஒரு புதிய பண்பாட்டை உருவாக்குவதற்கு ஒரு “தனிப்பட்ட சமூகம்” முக்கியமானது. அச்சமூகத்திற்கு யார் உறுப்பினர், யார் இல்லை என்பதை தெளிவாக வரையறுக்கும் எல்லை இருக்கவேண்டும்.  சமூகத்தில் ஒரு மனிதனின் செயல்பாட்டை பெரும்பங்கு தீர்மானிப்பது, அச்சமூகத்தில் தன்னைச் சுற்றியுள்ள மற்றவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றனர் என்பதுதான்.  தன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் நண்டுகளாக இருந்தால், ஒருவர் நண்டாக மாறுவார். சுற்றி இருப்பவர்கள் புலிகளாக இருந்தால், புலியாக மாறுவார்[22,23]. இதுதான் அடிப்படை உளவியல்.  ஒரு தனிச் சமூகத்தை உருவாக்கும்பொழுது எளிதாக புதிய விதிகளையும் நடைமுறைகளையும்  உருவாக்கி அதிக ஒத்துழைப்பான சமூகத்தை உருவாக்கிவிடலாம். புலிகள் ஒரு போர் புரியும் கொரில்லா இயக்கம் என்பதால், காடுகளில் ஒரு சமூகமாக தனித்து இயங்குவது அவர்களுக்கு இயற்கையிலே அமைந்தது. பிரபாகரன் அவர்கள் அதீத ஒத்துழைப்பான இயக்கம் தேவை என்பதை முதலில் உணர்ந்து, அதற்கேற்ற விதிகளை உருவாக்கினார்.  இதுதான் தான் அவர்களின் வெற்றிக்கு அடிப்படை காரணம் என்கிறார் ஆய்வாளர் பரணி கிருஷ்ணரஜனி[5]. மற்ற போராட்ட  இயக்கங்கள் இதில் கவனம் செலுத்தாதனால் அவர்களால் பெரிதாக வளர முடியவில்லை.

 1. சுயம் (Self):

ஒரு மனிதனின் குணங்கள் பிறப்பில் தீர்மானிக்கப் படுவதல்ல. மனிதனின் குணங்களை  மரபணுக்களும்  பண்பாடும் இணைந்து உருவாக்குகின்றன. பிறக்கும்போது மனிதன் குறிப்பிட்ட பண்புகளுடன்  பிறக்கிறான், ஆனால்  பின்பு வளரும்பொழுது  அவன் வாழும் சமூக சூழல்  அப்பண்புகளை  சூழலுக்கு  ஏற்றவாறு மாற்றுகிறது.  இந்தப் பண்புகள் வளர்ந்து பெரியவனானபின்  மாற்றுவது கடினமானது, ஆனால் முடியாத காரியம் இல்லை [7].

ஒரு விடுதலை இயக்கத்திற்கு முக்கியமான  பண்பு  “நான் யார்” என்ற சுய அடையாளம்.  ஒருவனுக்கு சுயம் உருவாகியபின் அந்த சுயத்தைக் காப்பதுதான் அவன் குறிக்கோள். சுயத்திற்கு தீங்கு ஏற்பட்டால் வலிக்கும், கடுங்கோபம் வரும். சுயம் என்பது ஒருவனின் உடல் மட்டுமல்ல. எதற்கெல்லாம் வலிக்கிறதோ, அவற்றை எல்லாம் அவன் சுயத்தில் அங்கமானதாக எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். உதாரணமாக ஒருவரின் புதிதான வண்டியில் (car) ஒரு கீறல் ஏற்பட்டு அவர் துடித்தால், அவரின் வண்டியும் அவரின் சுயத்தில் அங்கமானதே.

புலிகளின் வெற்றியைப் புரிந்துகொள்ள அவர்களின் சுயம் என்ன என்ற புரிதல் முக்கியமானது.

 • ஒரு புலி வீரனின் சொத்து என்பது ஒரு துவக்கும் சயனைடு குப்பியும்தான். புலி வீரர்கள் முதல் ஐந்து வருடங்கள் திருமணம் கூடாது என்பதாலும், பற்று வைக்க குடும்பமும் இல்லை.
 • புலி வீரர்களின் ஒரே இலக்கு என்பது  “புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்” என்று அனைவரும் அறிந்ததே. அதனால் ஈழம் தான் புலிகளின் சுயம் என்று ஆனது.
 • பெரும்பாலோனோர் இளவயதில் இயக்கத்தில் இணைவதால், அவர்களின் சுயத்தை வடிவமைப்பது எளிதாகிறது. மேலும் சுற்றியுள்ளோர் அனைவரும் ஈழம் தான்  சுயம் என்று இயங்கும் பொழுது,  புதியவர்களுக்கும் அந்த  சுயம் வந்துவிடுகிறது.
 • ஈழம்தான் ஒருவரின் சுயம் என்று ஆனபின், தங்கள் சுயத்தை காக்கவேண்டும் எனில், அவர்கள் ஈழத்தைக் காக்கவேண்டும். அவர்களுக்கு போரில் இறப்பது பெரிய துன்பம் அல்ல. தான் உயிர் துறந்தாலும், ஈழம் வாழ்ந்தால் அந்த சாவும் வாழ்வாகவே அவர்கள் பார்வையில் தெரியும். இவ்வாறு உயிர் பயம் முற்றிலும் போய்விட்டதால், எந்த கொம்பனையும் எதிர்க்கும் வல்லமை பெற்றார்கள். இந்தியா வந்து மிரட்டிய போதும், அவர்கள் குறிக்கோளில் நகரவில்லை. முடிவில் இந்தியாதான் மிரண்டு  ஓடியது.
 • பிரபாகரன் அவர்களே “ஈழக் குறிக்கோளில் இருந்து பின் வாங்கினால் என்னை சுட்டுவிடுங்கள்” என்று கூறியிருக்கிறார்கள். அவர்களின் சுயம் என்பது “ஈழம்” மட்டுமே. அதில்லாமல் அவர்களால் உயிர் வாழமுடியாது.

ஈழ இனவழிப்பின் காரணமாக,  உலகில் பல தமிழர்கள் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டார்கள். இதற்குக் காரணம் அவர்களின் சுயத்திலும் ஈழம் ஒரு பாகத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. ஈழ அழிப்பு என்பதை தங்களின் ஒரு பாகம் இறந்து போனதாகவே உணர்வர். ஈழத்தை முழுதாக சுயத்தில் உள்வாங்கிய முத்துக்குமார், முருகதாசன் போன்றவர்கள், வாழ்வை   மாய்த்துக் கொண்டார்கள். அதே நேரம் பல தமிழர்கள் “மானாட மயிலாட” பார்த்து இரசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இதற்குக் காரணம், அவர்களின் சுயத்தில் தமிழர் என்ற அடையாளமோ அல்லது ஈழமோ இல்லை. இது அவர்களின் குற்றமில்லை. குறிப்பாக அவர்கள் வளரும் வயதில் அவர்களுக்கு அமைந்த சூழல்தான் அடிப்படைக் காரணம்.

 1. நடத்தை, விதிகள்:  அதீத  ஒழுக்கத்திற்கும் ஒத்துழைப்பிற்கும் ஏற்றவாறு விதிகளும் பழக்கவழக்கங்களும்  உருவாக்கப்பட்டன

புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், பாலியல் ஒழுக்கமின்மை  தடை செய்யப்பட்டது.  உலகிலேயே பாலியல் குற்றச்சாட்டு இல்லாத ஒரே இராணுவம் புலிகள்தான்.

சாதி மத வேறுபாடுகள் களையப்பட்டு அனைவரும் தமிழர்  என்ற உணர்வு கொண்டுவரப்பட்டது. வெவ்வேறு மதத்தினர் ஆனாலும், அனைவருக்கும் மத சார்பற்ற தமிழ்ப்பெயர் வழங்கப்பட்டது. அனைவரும் அண்ணன் தம்பி, அக்காள் தங்கை உறவுமுறை கொண்டு   பெரிய குடும்பமாக ஒற்றுமையாக செயல்பட்டார்கள்.

எதிரிகளிடம் பிடிபடக்கூடாது; அவ்வாறு பிடிபட்டால் சயனைடு அருந்தவேண்டும் என்ற பழக்கம் கொண்டுவரப்பட்டது. உலகில் இதுபோன்ற ஒழுக்கமுள்ள, எதிரிகள் நடுங்கும் ஒரு படை இருந்ததென்றால் அது சப்பானியர்களின் சாமுராய் படைகள்தான். அவர்கள் இரு கத்திகள் வைத்திருப்பார்கள்; பெரிய கத்தி போர் புரிவதற்கென்றும், சிறிய கத்தி எதிரிகளிடம்  பிடிபடாமல் இருப்பதற்காகவும்  மானத்தைக் காப்பதற்காகவும்  வயிற்றைக் கிழித்து தற்கொலை செய்துகொள்ள பயன்படுத்தினார்கள்.  இதுபோன்ற பழக்கம் வீரர்களிடம் மரண பயத்தை முற்றிலும் நீக்கி,  எதிரிகளிடம்  மரண பயத்தை உருவாக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

 1. இன்பம்:

நீங்கள் நினைக்கலாம், இவ்வளவு ஓர் ஒழுக்கமான இயக்கம் என்றால், அவர்கள் எந்திரம் போல எந்த இன்பமும் இல்லாமல் வாழ்ந்திருப்பார்கள் என்று. இது ஏனென்றால், நாம் பெரிதாக சாதிக்கவேண்டுமென்றால் தியாகம் செய்து துன்பங்களை ஏற்று உழைத்து வெற்றிகொள்ளவேண்டும் என்று நாம் சிந்திக்கிறோம். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், இவ்வுலகில் புதுமையைப் படைத்த எவரும், அவர்கள் செயலில் துன்பம் கண்டு  சாதிக்கவில்லை, மாறாக இன்பம் கொண்டே சாதிக்கின்றனர்.  சிறந்த அறிவியலாளர்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், ஓவியர்கள், இசை அமைப்பாளர்கள், புலவர்கள்  அனைவரும் அவர்களின் படைப்பில் எல்லையில்லா இன்பம் காண்கிறார்கள், அதனால்தான் அவர்கள் அதிக வெற்றிபெறுகிறார்கள். துன்பப்படும் மனதால் புதுமையைப் படைக்கமுடியாது. இந்த இன்ப நிலையை உளவியலாளர் Mihaly Csikszentmihali  “ஓட்டம்” (flow) என்கிறார் [8]. ஒருவர் தொடர்ந்து கற்று, தன்னை வளர்த்துக்கொண்டு,  புதுமைகளைப் படைக்கும்பொழுது அவர்கள் இந்த ஓட்ட நிலையை அடைகின்றனர்.  அப்பொழுது இன்ப நிலையையே அடைந்து,   காரியத்தில் குறியாக நிற்காமல் தொடர் ஓட்டத்தில் இருப்பர். மற்றவர்களுக்கு அதுபோன்றவர்களை பார்ப்பதற்கு  இயந்திரம் போலத் தெரியலாம், ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் அதியுச்ச இன்பநிலையில் இருப்பர். அதனால்தான் அவர்களால் அவ்வாறு செய்ய முடிகிறது.  ஒருவரின் மனதில் ஈடுபாடு இல்லை என்றால், அந்தக் காரியத்தை நீண்ட நேரம் செய்ய இயலாது.

புலிகள் கண்ட இன்பமும்  இதுபோன்ற ஓட்ட நிலையில் கிடைக்கும் இன்பமே. அவர்கள் இயக்கம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து படு வேகமாக கற்று, வளர்ந்து, பல வெற்றிகளை ஈட்டி மாபெரும் சாதனைகளைப் படைத்தார்கள். அவர்கள் பெற்ற வெற்றிகளில் உலகத் தமிழர்கள் எல்லாம் துள்ளிக் குதித்தார்கள் என்கிறபொழுது, களத்தில் வெற்றிகண்ட அவர்கள்  எதுமாதிரியான இன்ப நிலையில் இருந்திருப்பார்கள் என்று எண்ணிப் பார்க்கலாம்.

ஈழ இனவழிப்பிற்குப்பின்  இன்றைய  தமிழ்ச்சமூகம் ஒரு துன்பநிலையை அடைந்துள்ளது. இதிலிருந்து மீண்டு இன்ப நிலையை அடைய வேண்டுமானால், புலிகளைப்போல ஒரு ஓட்ட நிலையை நாம் அடையவேண்டும். அதற்கு இன்றைய தேவைக்கேற்ப தொடர்ந்து கற்று, புதுப்புது அமைப்புகளை உருவாக்கி நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கவேண்டும். வேறுவழி  இல்லை.

 1. சடங்குகள்:

சடங்குகள் ஒரு சமூகத்தை “நாம்” என்று ஒற்றுமைப்படுத்தி, ஒத்துழைப்பைப் பெருக்கி, எது முக்கியம் என்று உணரவைத்து மக்களை திரள வைக்கிறது[9,10].

“Ritual practices..turn out to be the solution to one of the hardest problems humans face:  cooperation without kinship.” [9]

புலிகள் உருவாக்கிய ஒரு பெரிய சடங்கு மாவீரர் நாள். கார்த்திகை மாதமே  மாவீரர் மாதம் என்றானது. இது  புலிகளையும் மக்களையும் “தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”  என்று ஒன்றைக் குறிக்கோளில் உணர்வுப்பூர்வமாக இணைத்தது. மக்களுக்கு இது வருடம் ஒருமுறை வரும் சடங்காக இருக்கலாம், ஆனால் புலிகளுக்கு இது தினந்தோறும் நடக்கும் சடங்கு. சடங்குகளின் பலம் என்பது அது உருவாக்கும் உணர்வுகளிலிருந்து வருகிறது.  ஒவ்வொரு புலிவீரன் விதைக்கப்படும் பொழுதும், மற்ற வீரர்களிடம்   குறிக்கோளின் மீதான பற்று மேலும் உறுதியாகிறது..

மனிதனை இயக்குவது அவனது உணர்வுகளே. மனிதனின் பகுத்தறிவு என்பது அவனது உணர்வுகளுக்கு அடிமை என்று உளவியல் ஆராய்ச்சிகள் கூறுகிறது [9]. மக்களை பகுத்தறிவு பேசி ஒன்று திரட்ட முடியாது, அவர்களை உணர்வுகளின் மூலமே ஒன்று திரட்ட முடியும். அந்த உணர்வுகளை உருவாக்குவதில் சடங்குகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. புலிகளுக்கும் மக்களுக்கும் மாவீரர் சடங்குகள் அந்த உணர்வை அளித்து அவர்களை வீரியமுடன் செயல்பட வைத்தது.

தமிழ்நாட்டில் இன்று பல்வேறு சிக்கல்களைத் தீர்க்க மக்களை ஒன்று கூட்ட முடியாமல் போவதற்கு,   தமிழர் என்ற உணர்வை அளிக்கும்   சடங்குகள் இல்லை என்பது ஒரு முக்கிய காரணம். சாதி மதங்கள் அவர்களுக்கென்று பல சடங்குகள் வைத்திருக்கிறார்கள், அதனால் மக்களை எளிதாக சாதி மதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒன்று திரட்ட முடிகிறது. தமிழருக்கென்று இருக்கும் ஒரே சடங்கு பொங்கல்தான். அந்த சடங்கு உருவாக்கிய உணர்வினால்தான் மக்கள் சல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு வரலாறு காணாத மக்கள் போராட்டம் நடந்தது. மக்கள் சிந்தித்து செயல்படுவதில்லை, உணர்வுகளின் உந்துதலினால் செயல்படுகின்றனர் என்ற உண்மையை உணர்வது முக்கியம். மாவீர்ர் நாளை ஒவ்வொரு தமிழரும் அனுசரிப்பதற்கு வழி செய்யவேண்டும். மேலும் வருடம் முழுவதும் தமிழர் என்ற உணர்வைக் கொண்டுவர மேலும் பலசடங்குகள் உருவாக்கப்படவேண்டும்.  அவ்வாறு செய்தால் மக்களை ஒன்று திரட்டி சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது எளிதாகும்.

 1. வரலாற்று சாயல்:

ஒரு தேசத்தின் வரலாறு என்பது ஏதோ பழையது, எந்தவொரு விளைவும் இல்லாதது அன்று.  ஒரு தேசத்தின் இறந்தகால வரலாறுதான்  தேசியத்தின் எதிர்கால வரலாற்றை தீர்மானிக்கிறது. மக்கள்   நிகழ்கால சூழ்நிலையையும், முன்னோர்கள் அவர்களுக்களித்த இறந்தகால வரலாற்றையும் கொண்டே எதிர்காலத்தை படைக்கிறார்கள். முன்னோர்களின் பாரம்பரியம் வாழும் மக்களின் மனதில் ஆழமாக பதிந்து அவர்களை ஆட்டுவிக்கிறது [11, 20].  எப்பொழுது தேசிய இயக்கங்கள் வரலாற்றை சாதகமாகப் பயன்படுத்துகிறதோ, அப்பொழுதே மக்களின் ஆதரவு பெருகும். இதை உலகின் அனைத்து தேசிய இயக்கங்களிலும் காணலாம். மனிதர்களின் உளவியல் அவ்வாறு வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கிறது [12].

புலிகள் வரலாற்றின் முழுபலத்தைக் கொண்டு இயக்கத்தை கட்டி எழுப்பினார்கள். அவர்கள் தமிழர் வரலாற்றில் யாரும் படைக்கமுடியாத புதுமைகளைப் படைத்த இயக்கம் என்றாலும், அவர்கள் பழமையின் சாயலில் கட்டி எழுப்பப்பட்ட இயக்கம்:

 • புலி என்பதே சோழர்களிடம் இருந்து வந்தது.
 • உயிர்க்கொடை என்பது வரலாற்றில் “நவகண்டம்” என்பதிலிருந்து வந்தது.
 • வீட்டுக்கு ஒருவர் போருக்கு அனுப்பும் முறை
 • பெண்கள் படைகளில் சேர்ந்து போரிடுவதற்கு, பண்டைய வரலாற்றில் பெண்கள் முறத்தால் புலியை விரட்டிய கதையை உதாரணமாக  எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
 • ஒரு வீரத்தாய் கணவனையும், தந்தையையும் போரில் பலிகொடுத்தபின், தனது சிறு மகனையும் போருக்கு அனுப்பி, அவன் மார்பில்  வேல் பாய்ந்து வீரமரணம் அடைவதைக் கண்டு பூரிக்கும் கதை.  இதுபோன்ற வீரத்தாய்கள் ஈழத்தில் ஏராளம்.
 • போரில் இறந்தவர்களுக்கு நடுகல் இட்டு வழிபடுவதை அடிப்படையாக வைத்து துயிலும் இல்லங்கள் கட்டி மாவீரர் நாள் அனுசரிக்கப் பட்டது.

இவ்வாறு வரலாற்றைப் பயன்படுத்தியதனால்தான் புலிகளுக்கு மக்களின் ஆதரவு பெருகி மாபெரும் இயக்கமாக வளர்ந்தார்கள். மேலுள்ள வரலாற்றுப் பயன்பாட்டை நீக்கிவிட்டால்,  புலிகள் இயக்கம் வெற்றி பெற்றிருக்குமா என்பதே ஐயம்தான். ஒருவகையில் புலிகள் இயக்கம் என்பதே பண்டைய தமிழர் வரலாற்றின் மீளுருவாக்கம் என்பதாகவே பார்க்கவேண்டியுள்ளது. இப்பொழுது புலிகள் பண்டைய வரலாற்றை விஞ்சி புதிய வரலாறுகளை படைத்திருக்கிறார்கள்.

நாம் ஒருவகையில் வரலாற்றின் பிடியில் சிக்கி  இருக்கும் கைதிகள். வரலாறு காலத்திற்கு ஏற்ப  நம்மை செதுக்கி வழிநடுத்துகிறது. அவ்வாறான வரலாற்றின் வழிநடத்தலில் செல்லும் இயக்கங்களே எதிர்காலத்திலும் வெற்றி பெரும். ஒன்றை மற்றும் உறுதியாகக் கூறலாம்: எதிர்கால தமிழ்த்தேசிய விடுதலை இயக்கங்கள் புலிகளின் சாயலிலேதான்  கட்டியமைக்கப்படும்; அவர்கள் புலிகளின் சாதனைகளையும் விஞ்சுவார்கள்.

(குறிப்பு: புலிகளின் சாயல் கொண்ட இயக்கம் என்றால், அது கண்டிப்பாக ஆயுத  இயக்கமாக இருக்கவேண்டிய  அவசியம் இல்லை. அதே புலிகள் இயக்கத்தில்தான் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்த திலீபனும் இருக்கிறார்.)

 1. சுயநல ஒழிப்பு:

ஒரு சமூகத்தில் கூட்டு ஒத்துழைப்பை  உருவாக்குவது  என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. இதுவரை பார்த்த  பல்வேறு உளவியல் மற்றும் ஒழுக்க விதிகளைப் பின்பற்றியே மக்களை ஒத்துழைக்க வைக்க முடிகிறது. இவ்வளவு செய்தும்  அந்த ஒத்துழைப்பு நிரந்தரமல்ல. அது எப்பொழுதும்  எளிதில் சிதையும்  அபாயத்திலேயே இருக்கிறது [13].

இந்த ஒத்துழைப்பு சிக்கல் மனித சமூகத்திற்கு மட்டும் இருப்பதல்ல. இது பரிணாம வளர்ச்சி ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து அனைத்து உயிர்களுக்கும் இருக்கிறது. நமது உடலில் கோடிக்கணக்கான செல்கள் ஒத்துழைத்து வேலை செய்வதால்தான் நாம் உயிரோடிக்கிறோம். ஒரே ஒரு செல் ஒத்துழைக்காமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? அதுதான் புற்றுநோய் என்பது. அது குட்டிப்போட்டு பல்கிப் பெருகி நம்மைக் கொன்றுவிடுகிறது. அதற்குத் தீர்வு  புற்றுநோய் கொண்ட செல்களைக் கொல்லவேண்டும்,  இல்லை அவ்வுறுப்பை அறுத்தெறியவேண்டும். நமது உடல்களில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லும் தன்னை சுற்றியுள்ள செல்களைக் கண்காணிக்கும். ஏதாவது ஒரு செல் ஒழுங்காக வேலை செய்யவில்லை எனில், அதை சுற்றியுள்ள செல்கள் கொன்றுவிடுகிறது (Apoptosis). சிலநேரம் புற்றுசெல்கள் இதிலிருந்து தப்பித்துவிடுவதால்தான் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. மனித சமூகமும் இதுபோன்ற நிலையிலேயே இருக்கிறது. ஒருவர் சுயநலத்துடன் செயல்பட்டால், அந்த சுயநலம் மற்றவர்களிடம் புற்றுநோய் மாதிரி பரவ ஆரம்பிக்கிறது. முடிவில் அது முழு சமூகத்தையும் விழுங்கிவிடுகிறது.

புலிகள் ஓர் அதி ஒத்துழைப்பான இயக்கத்தைக் கட்டி எழுப்பினாலும், அதில் சுயநலத்தை ஆரம்பத்திலேயே கிள்ளி எறியவேண்டும். இல்லையென்றால் அது இயக்கத்தை விரைவில் வலுவிழக்கச்செய்யும். இதை பிரபாகரன் அவர்கள் மிகநன்றாகவே உணர்ந்தவர். அவருக்கு இருந்த அதிகாரத்தைக் கொண்டு தன் மூன்று பிள்ளைகளில் ஒருவரையாவது வெளிநாட்டில் தப்பிக்க வைத்திருக்க முடியும். ஏன் செய்யவில்லை? ஏனென்றால் அதுதான் இயக்கத்தில் தோன்றும் புற்றுநோய்க்கு ஆரம்பமாக இருந்திருக்கும். அவரின் நேர்மை கேள்விக்குள்ளாகும், மற்றவர்களுக்கும் சுயநலம் தலைதூக்கும், பின்பு இயக்கம் அழிவதற்கு எதிரிகூடத் தேவையில்லை.  ஒத்துழைப்பை உருவாக்குவது கடினமானது, அதைப் பேணிக்காப்பது அதைவிட கடினமானது.  ஒத்துழைப்பை தொடர் கண்காணிப்பின் மூலமே காக்கமுடியும். ஒத்துழைக்காதவர்களை  ஓர்  அமைப்பில் இருந்து வெளியேற்றாவிட்டால், அந்த அமைப்பு வெகுவிரைவில் புற்றுநோய் பிடித்து செயல் இழக்கும்.

புலிகள் பல சாதனைகளைப் படைத்ததற்கு இறுதிவரை அந்த ஒத்துழைப்பை இயக்கத்தில் பேணியதே காரணம். ஒரு கேள்வி எழலாம்: ஏன் இயக்கம் இறுதியில் பிளவுண்டது? எனது அனுமானம் என்னவென்றால் போர் நிறுத்தம் புலிப்பண்பாடு கொண்ட புலிகளையும்  நண்டுப்பண்பாடு கொண்டவர்களையும் பொதுவில் கலந்தது. இந்த கலப்புதான் இயக்கத்தில்  சிலருக்கு  சுயநல புற்றுநோயை உருவாக்கி இயக்கத்தை பிளவுபடுத்தியது. ஒரு புலியைச் சுற்றி நண்டுகளாக இருந்தால், அந்த புலியும் நண்டாக மாறும் வாய்ப்புகள் அதிகம். அதுதான் நடந்தது.

என்னுடைய பார்வையில் இதுவரை பார்த்த ஏழு செயல்பாடுகள்தான் புலிகளை ஒரு பலம் வாய்ந்த இயக்கமாகக் கட்டி எழுப்புவதற்கு அடித்தளமிட்டது. இவை  எனக்குத் தெரிந்தவை மட்டுமே. புலிகளின் முழு செயல்பாடுகளை ஆழமாக ஆராய்வதின்  மூலமே நாம் மேலும் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.  நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் ஒன்றை உணரலாம். இந்த ஏழும் தனித்து நிற்பவை அல்ல; அவை ஒன்றை ஒன்று வலுப்படுத்தி சேர்ந்து இயங்கும்  ஒரு நெறி முறை (moral system), இதில் ஒன்று செயலிழந்தாலும் இயக்கம் பெரிதாக பாதிக்கப்படும்.

Moral systems are interlocking sets of values, virtues, norms, practices, identities, institutions, technologies, and evolved psychological mechanisms that work together to suppress or regulate self-interest and make cooperative societies possible. [9]

பிரபாகரன் அவர்கள் மாபெரும் படைத் தலைவர், இராணுவ உத்திகளில் சிகரம் தொட்டவர், இரண்டு நாட்டு இராணுவங்களை பலமுறை தன்னந்தனியாக எதிர்த்து  தோற்கடித்தவர் என்பது உலகறிந்தது. ஆனால் அவரின் இன்னொரு மாபெரும் சாதனை கண்டு கொள்ளப்படவில்லை. அதுதான் அவரின் அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் அடிப்படையாக இருந்த புலிப் பண்பாடு.  .

பண்பாடு என்பது இராணுவ அமைப்புகளுக்கும் மட்டுமல்ல, மனிதர்களை உள்ளடக்கிய எந்த ஒரு சமூக அமைப்பிற்கும்  முக்கியமானது. ஒரு அமைப்பின் பண்பாடுதான் அந்த அமைப்பின் வெற்றிக்கு அடித்தளமிடுவது. எந்த ஓர் அமைப்பிலும்  மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக்  கொண்டுவர நினைப்பவர்கள் முதலில் மாற்றுவது பண்பாட்டைத்தான்.  அவ்வாறான  பண்பாடு மாற்றம் மூலமே மக்களிடமுள்ள  முழு ஆற்றலை வெளிக்கொணர முடியும்.

Greatest shapers don’t stop at introducing originality into the world; they create cultures that unleash the originality in others – Adam Grant [14]

பிரபாகரன் அவ்வாறான ஒரு புலிப்பண்பாட்டை உருவாக்கியே, நண்டுகளை எடுத்து உலகம் வியக்கும் புலிகளாக மாற்றிக்காட்டினார். இதுதான் அவர் படைத்த புதுமைகளில் ஒரு  முக்கியமான புதுமை.

அடுத்து என்ன?

இறுதிப் போருக்குப்பின் நடந்த ஈழம் சார்ந்த போராட்டங்கள் விரல்விட்டு என்னும் அளவிலேயே இருக்கிறது. “ஒரு அடியிலேயே எதிரியை மட்டுமல்ல உலகத்தையே கிடுகிடுக்க வைத்த ஒரு இனத்தின் போராட்டம் எவ்வளவு வேகமாக தன்னை உள்ளிழுத்துக் கொண்டுள்ளது” என்று ஆய்வாளர் பரணி கிருஷ்ணராஜனி குறிப்பிட்டிருந்தார் [6]. புலிகளால் கிடுகிடுவென வளர்ந்து மாபெரும்  சாதனைகளை நிகழ்த்த முடிந்தது, ஆனால் அதே தமிழினத்தால் புலிகள் சாதித்ததில் ஒரு சதம் கூட பத்தாண்டுகளில் செய்யமுடியவில்லை. இதற்கு அடிப்படைக் காரணம்  என்னவென்றால் புலிகளுடன் 2009-இல் புலிப்பண்பாடும் அழிந்தது. இன்று இருப்பது நண்டுப்பண்பாடு மட்டுமே. இதற்கு எந்த ஒரு தனிமனிதனும் காரணம் அல்ல. பிழை பண்பாட்டில்தான் உள்ளது.

இன்றைய தமிழ்ச்சமூகம் ஓர் ஒத்துழைப்பற்ற சுயநல நண்டுச் சமூகம். இதை  வைத்துக்கொண்டு ஓர் உருப்படியான  உள்ளூர் ஆட்சி செய்யும்  அமைப்பைக்கூட உருவாக்கமுடியாது. இதிலிருந்து தப்பிப்பிழைக்க ஒரே வழிதான் இருக்கிறது. அதிலிருந்து விலகி ஓர் அதி ஒத்துழைப்பான புலிப்பண்பாட்டு சமூகத்தை உருவாக்கி, சிறிது சிறிதாக நண்டுகளைப் புலிகளாக மாற்றி முழுச் சமூகத்தையும் புலிப்பண்பாட்டில் கொண்டு வருவதே வழி.  அவ்வாறுதான் புலிகள் சிறு குழுவாக இருந்து மாபெரும் இயக்கமாக வளர்ந்தார்கள்.  நபிகள்  ஆரம்பித்த சிறிய குழு உலகலாவப் பரவி மாபெரும் நாகரீகமாக  மாறியதும் இவ்வாறே [15]. கிறித்தவமும் அவ்வாறே முழு ரோமப் பேரரசை விழுங்கியது [16]. அவை அதி ஒத்துழைப்பான சமூகங்களாக இருந்ததனால்தான் இது சாத்தியமானது.  ஆனால் ஒரு முக்கிய வித்தியாசம் என்னவென்றால்,  புலிகள் உருவாக்கிய பண்பாடு மற்ற அனைத்தையும் விழுங்கும் மதசார்பற்ற அதியுயர் ஒத்துழைப்பு பண்பாடு, இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டுக்குத் தேவையான பண்பாடு  (மதசார்பற்ற என்றால் கடவுள் மறுப்பு  அல்ல, அனைத்து நம்பிக்கைகளையும் உள்ளடக்கியது ).   புலிகள் இராணுவ உத்திகளில் உலகில் முன்னோடிகளாக இருந்தார்கள். புலிப்பண்பாட்டை உள்வாங்கிய தமிழ்ச்சமூகம் உலகின் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னோடியாக இருக்கும். மொத்தத்தில் அனைத்திலும் புலியாக இருப்பார்கள். நோபல் பரிசுகளில் யூதர்களை விஞ்சினாலும் ஆச்சரியமில்லை. அனைத்திற்கும் தேவையானது ஒழுக்கம், அதில் புலிப்பண்பாட்டை யாரும் விஞ்சமுடியாது.

புலிகள் புலிப்பண்பாட்டை  ஒரு இராணுவ அமைப்பிற்கு உருவாக்கினார்கள். ஆனால் அதை பொதுச் சமூகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுவது என்பது கடினமான வேலை இல்லை. எதிரிகளை கிடுகிடுக்க வைத்த புலிப்பண்பாட்டால் ஒன்றுக்கும் உதவாத நண்டுபண்பாட்டை ஒழித்து மக்களை புலிப் பண்பாட்டிற்குள் இழுப்பது என்பது ஒரு கடினமான காரியமே இல்லை. அதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலான  மக்கள் தொகையினர் புலிகளை தெய்வங்களாக பார்க்கும்பொழுது, இது செய்து முடிக்கக்கூடிய காரியமே.  மக்கள் நண்டுப்பண்பாட்டில் வேறு வழி இல்லாமல்தான்  இருக்கிறார்கள். ஓர் அதி ஒத்துழைப்பான மாற்று பண்பாடு இருந்தால், அவர்கள் தாமாக முன்வந்து இணைவார்கள். அவ்வாறுதான் புலிப்பண்பாடு முழு சமூகத்தையும் விழுங்கவேண்டும். அவ்வாறுதான் ஒத்துழைப்பைப் பெருக்கும்  மதங்களும் வளர்ந்தன. பரிணாமம் என்பது போட்டி மட்டுமல்ல, ஒத்துழைப்பும் சேர்ந்ததுதான் [19]. எந்த பண்பாடு நன்றாக ஒத்துழைப்பைப் பெருக்கி பலம் பெறுகிறதோ, அவை பரிணாமப் போட்டியில் வெல்கின்றன.

இது போன்ற பண்பாட்டு மாற்றத்திற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சப்பானியர்கள்தான். அன்றைய சப்பான் பல வர்க்க வேறுபாடுகளுடன் ஒருவித சாதிக் கட்டமைப்புடன் இருந்தது. படை வீரர்களான சாமுராய்கள் சமூகத்தில் உயர்நிலையில் இருந்தனர்.  இது நவீன சப்பானை உருவாக்க பெரிய தடங்கலாக இருந்தது. வர்க்க வேறுபாடுகளை ஒழித்து நவீன சப்பான் கட்டி அமைக்கப்பட்டது என்று ஏற்கனவே பாடம்-1 -இல் பார்த்தோம் [17]. சாமுராய்கள் ஒழிக்கப்பட்டாலும், சாமுராய்களின் ஒழுக்கமும் பண்பாடும் ஒழிக்கப்படவில்லை. மாறாக அதை முழு சப்பானிய சமூகமும் உள்வாங்கிக்கொண்டது. இப்பொழுது உள்ளவர்களிடம் இரண்டு கத்திகள் இல்லை, ஆனால் ஒவ்வொருவரின் உள்ளுக்குள் ஒரு சாமுராய் இருக்கிறார். உதாரணாமாக ஆழமான அறிவியல் கருத்துக்களை கொண்ட ஒரு சப்பானியரை உற்று நோக்கினால், அவருக்குள் ஒரு சாமுராய் தெரிவார் என்கிறார் நிடோபே. இவ்வாறு அவர்கள் சாமுராய்களின் ஒழுக்கத்தை உள்வாங்காவிட்டால்,  நவீன சப்பான் உருவாகி இருக்குமா என்பது சந்தேகமே.

Scratch a Japanese of the most advanced ideas, and he will show a samurai.[18]

அதேபோல இரண்டாம் உலகப்போரில் சப்பான் சரணடையும் நிலை ஏற்பட்டபொழுது, சரணடைவதில் விருப்பமில்லாத இராணுவ உயர் அதிகாரிகள் சாமுராய்களைப் போல தங்கள் வயிற்றைக் கிழித்து வீரமரணம் அடைந்தனர் [21]. சாமுராய்களின் பண்பாடுதான் அவர்களை இன்றும் உள்ளிருந்து இயக்குகிறது.

ஒரு சமூகம் தனக்கு அளிக்கப்பட வரலாற்றைக் கொண்டே அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரும் [11,12]. இதை உலகில் அனைத்து  நாடுகளின் வரலாற்றிலும் காணலாம். தமிழினத்திற்கு புலிகளின் வரலாறு கிடைத்துள்ளது. இதை நிராகரித்துவிட்டு சமூகம் எதையும் செய்யமுடியாது. தமிழ்த்தேசியம்  புலிகளை உள்வாங்கியே அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரமுடியும்.   ஆனால் எதிரிகளுக்கு இது நன்றாகவேத் தெரியும். அதனால்தான்  எதிரிகள் எப்படியாவது புலிகளின் வரலாற்றை தமிழர்களிடமிருந்து மறைத்து அழித்துவிடவேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்படுகிறார்கள்.

சப்பானியர்கள் எப்படி சாமுராய்களின் பண்பாட்டை  உள்வாங்கி அனைவரும் சாமுராய்கள் ஆனோர்களோ, அதுபோல தமிழர்கள் அனைவரும் புலிப்பண்பாட்டை  உள்வாங்கி புலிகளாக மாற வேண்டும். அதுதான் தமிழ்த்தேசியத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்துவதற்கு பலமான அடித்தளமாக அமையும். புலிகளை அழித்து விட்டோம் என்று கொக்கரிக்கும் எதிரிகளுக்கும்,  பயங்கரவாதத்தை ஒழித்துவிட்டோம் என்று ஒரு விடுதலை இயக்கத்தைக் கொச்சைப் படுத்துவோருக்கும்,  முழுச்சமூகமும் புலிகளாக மாறி நிற்பதுதான் சரியான பதிலாக அமையும்.

பி.கு 1: உங்கள் கருத்தை கீழே கருத்துப் பகுதியில் தெரிவித்தால் உதவியாக இருக்கும்

பி.கு.2: புலிகள் எந்த தவறும் செய்யாத இயக்கம் என்று நான் கூறவில்லை. இதை ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும் தெளிவு படுத்தியே வருகிறேன். அவர்களிடம் இருந்து என்ன கற்கலாம் என்பதுதான் எனது கட்டுரைகளின் நோக்கம்.

உசாத்துணை:

 1. Strategy, Liddel Hart
 2. Hudson, Rex A. “The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why?.” Library of Congress Washington Dc Federal Research Div, 1999.
 3. Kruglanski, Arie W., et al. “The psychology of radicalization and deradicalization: How significance quest impacts violent extremism.” Political Psychology 35 (2014): 69-93.
 4. Battle, Stephen L. Lessons in Legitimacy: The LTTE End-Game of 2007-2009. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA DEFENSE ANALYSIS DEPT, 2010.
 5. பரணி கிருஷ்ணரஜனி, https://www.facebook.com/parani.krishnarajani/posts/2321748251211367
 6. பரணி கிருஷ்ணரஜனி , தமிழின அழிப்பு / பத்து வருடங்கள் / எதிர்ப்பு அரசியல் https://www.facebook.com/parani.krishnarajani/posts/2337911159595076
 7. Richerson, Peter J., and Robert Boyd. Not by genes alone: How culture transformed human evolution. University of Chicago press, 2008.
 8. Csikszentmihalyi, Mihaly. “The evolving self.” (1994).
 9. Haidt, Jonathan. The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. Vintage, 2012.
 10. Rappaport, Roy A. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Vol. 110. Cambridge University Press, 1999.
 11. Smith, Anthony, and Anthony D. Smith. Nationalism and modernism. Routledge, 2013.
 12. Kaufman, Stuart J. Nationalist passions. Cornell University Press, 2015.
 13. Nowak, Martin, and Roger Highfield. Supercooperators: Altruism, evolution, and why we need each other to succeed. Simon and Schuster, 2011.
 14. Grant, Adam. Originals: How non-conformists move the world. Penguin, 2017.
 15. Wright, Robert. The evolution of God: The origins of our beliefs. Hachette UK, 2010.
 16. Stark, Rodney. The triumph of Christianity: How the Jesus movement became the world’s largest religion. Harper Collins, 2011.
 17. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 1
 18. Nitobe, Inazō. Bushido, The soul of Japan: An exposition of Japanese thought. GP Putnams̓ sons, 1905.
 19. Wright, Robert. Nonzero: The logic of human destiny. Vintage, 2001.
 20. சு. சேது, பண்பாட்டுத் தளத்தில் தமிழ்த் தேசிய வேர்கள்
 21. Seppukku Suicide, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/seppuku
 22. Pentland, Alex. Social physics: How good ideas spread-the lessons from a new science. Penguin, 2014.
 23. Vogl, Charles. The art of community: Seven principles for belonging. Berrett-Koehler Publishers, 2016.

Sethu

தமிழீழ விடுதலைப் (போராட்டம்) புலிகள் அழிக்கப்பட்டது எவ்வாறு ?-காணொளிகள்

Posted on

மகாபாரதத்தில் கர்ணனை யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே அவனது சக்திகளை அழித்து அதன் பின்னர் செத்தப் பாம்பை அடித்து வென்றது போல் கண்ணன் வரிகளில் கீழே

சமாதானத்தில் சர்வதேசத்தின் கட்டமைக்கப்பட்ட சதிகளால் புலிகள் வழங்கள் அழிக்கப்பட்ட பின்னர் செத்த பாம்பை அடிப்பது போல் இலங்கை இராணுவம் இறுதி யுத்தத்தில் புலிகளை வென்றது.


அதன் முழுமையான பார்வைகள்

சர்வதேச சமாதான வேடம் பற்றி தலைவர் பிரபாகரன்

யோகி பீக்கன் திட்டம் பற்றி

சர்வதேசத்தால் அழிக்கப்பட்ட புலிகளின் ஆயுத வழங்கல் !

கருணாவின் பிளவிலிருந்து தப்பி வந்த நிலாவினி

கருணாவின் பிளவுக்கு புலிகள் விளக்கம்

சமாதான வலைப்பொறி

மணிவண்ணன்  விடுதலை அரசியல் -மெத்தப்படித்தவர்களின் விக்கிற அரசியல்