தலைவர் பிரபாகரனின் பண்பு பற்றி பொட்டு -காணொளி

Posted on

Mr. Pirapaharan receiving the first copy of 'Surprise Attack in Anuradhapuram', a music album, from Poddu Ammaan, head of LTTE intelligence wing

அறிவின் அதியுயர்ந்த பண்பாக பிறப்பதுதான் எளிமை. தன்னலமும், தற்பெருமையும், அகன்ற நற்பண்பாக எளிமை தோன்றுகிறது. இந்த எளிமை ஒருவரை அழகான மனிதராக ஆக்கிவிடுகிறது.தேசியத் தலைவர் மதத் தலைவர்கள் மீதும் பெரியவர்கள் மீதும் அளவு கடந்த அன்பும் மரியாதையும் உடையவர் அவர் போராளிகளிடமும் மதத் தலைவர்களை மதிக்கும் பண்பை அழுத்தமாக கூறுவாராம்….

poddu prabapottu about prabakaran

Advertisements